Europas unga förtjänar ett bra utbytesprogram

29.05.2024 kl. 18:56
Insändaren publicerades i Åbo Underrättelser den 23.5.2024 och i Vasabladet samt Österbottens Tidning den 25.5.2024.

Under min tid som undervisningsminister har jag träffat många unga studerande. Ett av deras centrala budskap har varit att möjligheten till studier och praktik i ett annat EU-land upplevs mycket viktig. Det är en signal som jag tagit på stort allvar, och det har varit fantastiskt att se hur ögonen lyst på de unga då de fått berätta om sina egna erfarenheter.

För att skapa ett stabilt Europa krävs det att EU är kunnigt, fritänkande och att det råder en samhörighet mellan invånarna. Ett kunnigt EU är ett framgångsrikt EU. Genom att vi ökar förståelsen för varandra och skapar en europeisk samhörighet gör vi även unionen starkare.

Därför är det otroligt viktigt att unga inom hela unionen har möjlighet att åka på utbyte och träffa nya människor, lära sig nya språk och bekanta sig med nya kulturer. Det skapar en mer europeisk identitet samtidigt som vi stärker det akademiska utbytet av idéer. EU:s utbytesprogram för studerande, ERASMUS+, är ett strålande program som ger unga denna möjlighet. Under kommande mandatperiod är det dags att fortsätta stärka ERASMUS+ utbytesprogrammet som erbjuder möjligheter till utbildning, studier eller praktik utomlands.

I Finland kan vi ändå se en oroväckande trend där allt färre högskolestuderande väljer att göra utbytesstudier. Detta är helt fel riktning i en tid då vi borde stärka den europeiska gemenskapen. För unga är det även viktigt att samla på sig ett brett kunnande inför framtidens arbetsliv. Ett kunnigt ungt Europa har verktygen som behövs för att främja social och ekologisk hållbarhet och utveckla lösningar för den gröna och digitala omställningen.

Ingen ska välja bort utbytesstudier på grund av bristande resurser eller socioekonomisk ställning. SFP har framgångsrikt arbetat för att öka resurserna till ERASMUS+ och nu måste vi bli bättre på att sporra våra unga att dra full nytta av detta program.

En nyfiken, tolerant europeisk identitet blir allt viktigare i framtiden då allt fler européer och europeiska familjer är flerspråkiga och allt fler har rötter i flera länder. Flerspråkighet är värdefullt och skapar en bred förståelse för andra. Utbytesstudier bidrar till en ökad förståelse för andra och stärker på så sätt EU. ERASMUS+ är en av EU:s mest konkreta framgångshistorier, som varje ung ska ha möjlighet att ta del av. 

Anna-Maja Henriksson

SFP:s ordförande, kandidat i EU-valet

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen