Sagt & skrivet

Barnets bästa i främsta rummet!

Barns rättigheter har varit mycket på tapeten under de senaste veckorna. Vid Justitieministeriet har medling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde hög prioritet. Nästa år kommer den nya medlingsmodellen, där domaren biträds av en psykolog eller socialarbetare, att införas i hela landet. Hittills har ett försök med den nya modellen pågått i elva tingsrätter, bland annat i Österbottens tingsrätt. Ärendet bereds som bäst på ministeriet, och min avsikt är att en regeringsproposition kommer att överlämnas till riksdagen ännu i år. Läs mera »
20.10.2013 kl. 11:01

Lapsen etu aina etusijalla

Lasten huoltoriitojen asiantuntija-avusteinen sovittelu on ollut kokeilukäytössä muutaman vuoden ajan. Uusi sovittelumalli, jossa tuomarin apuna toimii psykologi tai sosiaalityöntekijä on tarkoitus saattaa valtakunnalliseksi ensi vuoden aikana. Oikeusministeriössä asiaa valmistellaan parhaillaan ja hallituksen esitys annetaan eduskunnalle nyt syysistuntokaudella. Läs mera »
12.10.2013 kl. 11:03

Dagens sexköpslag föder människohandel

Vill vi att Finland skall vara ett land som är attraktivt för dem som vill göra pengar på människohandel? Det är kärnfrågan att ta ställning till innan man bestämmer sig för om vi behöver ett totalförbud mot sexköp eller inte.Läs mera »
14.09.2013 kl. 08:42

Ihmiskaupan ja parituksen uhrit ansaitsevat suojaa

Tällä viikolla lehtiotsikot ja TV-lähetykset ovat olleet täynnä uutisia seksinostosta ja sen kieltämisestä. Joku saattaa kysyä, miksi tämä teema nousi esille näin voimakkaasti ja juuri nyt? Syy siihen on kuitenkin aivan looginen. Keskiviikkona Helsingin Yliopiston tutkijat Johanna Niemi ja Jussi Aaltonen luovuttivat oikeusministeriölle laatimansa selvityksen seksikaupan kohteiden hyväksikäytöstä ja arvion vuodesta 2006 voimassa olleesta rajoitetun seksin ostokiellon toimivuudesta. Läs mera »
08.09.2013 kl. 10:09

Lapsen äänen pitää kuulua!

Vastaanotin tällä viikolla valtioneuvoston asettaman, Onnettomuustutkintakeskuksen yhteydessä toimineen tutkintaryhmän raportin kahdeksanvuotiaan Eerika-tytön traagisesta kuolemasta. Tapaus järkytti meitä kaikkia ja osoitti vakavia puutteita viranomaisten yhteistoiminnassa.Läs mera »
16.06.2013 kl. 09:56

Kahdeksanvuotiaan lapsen kuolemaa koskevan tutkintaselostuksen luovuttaminen valtioneuvostolle 11.6.2013

Valtioneuvosto asetti 25.10.2012 tämän tutkintaryhmän tekemään poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan kahdeksanvuotiaan tytön kuolemasta. Lehdistössä hänet oli nimetty Eerikaksi. Tapaus oli järkyttävä. Järkyttävyyden lisäksi tytön kuolema toi esiin tarpeen selvittää viranomaisten toiminnan, erityisesti yhteistoiminnan tehokkuutta. Läs mera »
11.06.2013 kl. 09:53

Vår skola väcker beundran, också i Kina!

Medan debatten om lukios placering och torgprojektet gått varma på hemmaplan, har jag haft förmånen att få tillbringa en vecka på officiellt besök till Kina. Det första man slås av, är vilket enormt land Kina är, såväl till befolkningsantalet som till geografin. Och vilken enorm utveckling det skett, speciellt i stadsregionerna. Jag besökte städerna Peking, Nanjing och Shanghai, av vilka den minsta har ca 7,5 miljoner invånare. Läs mera »
08.06.2013 kl. 11:39

Justitieminister Henriksson: Uppföljningen av de grundläggande rättigheterna bör stärkas inom EU

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor har i dag vid sitt sammanträde i Luxemburg diskuterat de grundläggande rättigheterna inom EU. - De grundläggande rättigheterna är inte någon självklarhet ens inom EU. Det är viktigt att stärka metoderna för att säkra att de grundläggande rättigheterna förverkligas i medlemsstaterna, betonade justitieminister Anna-Maja Henriksson. Läs mera »
06.06.2013 kl. 13:32

Tutustuminen Kiinaan avartaa

Terveisiä Shanghaista, jossa juuri olen päättämässä viikon pituisen virallisen vierailun Kiinaan. Alkuviikosta delegaatiomme kävi Pekingissä. Siellä yhdessä kollegani, Kiinan oikeusministerin Wy Aiyingin kanssa allekirjoitimme uuden nelivuotisen yhteistyösopimuksen oikeusministeriöidemme välillä. Läs mera »
26.05.2013 kl. 09:20

Justitieminister Henriksson: Samarbetet med Kina ska stödja rättsstatsutvecklingen

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har i dag den 21 maj träffat Kinas justitieminister Wu Aiying i Peking. Ministrarna undertecknade ett avtal om ett samarbetsprogram inom det rättsliga området mellan Finland och Kina för åren 2013–2016. Läs mera »
21.05.2013 kl. 12:53