Sagt & skrivet

Transparency Suomi ry:n 10 v. juhlaseminaari

Det är en glädje för mig att få framföra justitieministeriets hälsning här på Transparency Finland rf:s 10-årsseminarium. Samarbetet mellan Transparency Finland och justitieministeriet har varit aktivt och konstruktivt, och detta samarbete kommer att fortsätta även i framtiden. Läs mera »
18.11.2013 kl. 12:18

Ny faderskapslag gör livet lättare för tusentals finländare

En arbetsgrupp vid Justitieministeriet har det senaste året arbetat med en ny faderskapslag som skall ersätta nuvarande lag från 1976. I tisdags överlämnade arbetsgruppen sitt betänkande till mig. Förslaget innebär ett stort steg i en modernare riktning som motsvarar dagens samhälle.Läs mera »
17.11.2013 kl. 09:06

Dags att ratificera Istanbulkonventionen

Finland undertecknade Europarådets Istanbulkonvention som fastställer statens ansvar att förebygga och bestraffa våld mot kvinnor och familjevåld i maj 2011. Regeringen har meddelat att en proposition om att ratificera konventionen ska överlämnas till riksdagen under denhär regeringsperioden. Läs mera »
27.10.2013 kl. 12:16

Barnets bästa i främsta rummet!

Barns rättigheter har varit mycket på tapeten under de senaste veckorna. Vid Justitieministeriet har medling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde hög prioritet. Nästa år kommer den nya medlingsmodellen, där domaren biträds av en psykolog eller socialarbetare, att införas i hela landet. Hittills har ett försök med den nya modellen pågått i elva tingsrätter, bland annat i Österbottens tingsrätt. Ärendet bereds som bäst på ministeriet, och min avsikt är att en regeringsproposition kommer att överlämnas till riksdagen ännu i år. Läs mera »
20.10.2013 kl. 11:01

Lapsen etu aina etusijalla

Lasten huoltoriitojen asiantuntija-avusteinen sovittelu on ollut kokeilukäytössä muutaman vuoden ajan. Uusi sovittelumalli, jossa tuomarin apuna toimii psykologi tai sosiaalityöntekijä on tarkoitus saattaa valtakunnalliseksi ensi vuoden aikana. Oikeusministeriössä asiaa valmistellaan parhaillaan ja hallituksen esitys annetaan eduskunnalle nyt syysistuntokaudella. Läs mera »
12.10.2013 kl. 11:03

Dagens sexköpslag föder människohandel

Vill vi att Finland skall vara ett land som är attraktivt för dem som vill göra pengar på människohandel? Det är kärnfrågan att ta ställning till innan man bestämmer sig för om vi behöver ett totalförbud mot sexköp eller inte.Läs mera »
14.09.2013 kl. 08:42

Ihmiskaupan ja parituksen uhrit ansaitsevat suojaa

Tällä viikolla lehtiotsikot ja TV-lähetykset ovat olleet täynnä uutisia seksinostosta ja sen kieltämisestä. Joku saattaa kysyä, miksi tämä teema nousi esille näin voimakkaasti ja juuri nyt? Syy siihen on kuitenkin aivan looginen. Keskiviikkona Helsingin Yliopiston tutkijat Johanna Niemi ja Jussi Aaltonen luovuttivat oikeusministeriölle laatimansa selvityksen seksikaupan kohteiden hyväksikäytöstä ja arvion vuodesta 2006 voimassa olleesta rajoitetun seksin ostokiellon toimivuudesta. Läs mera »
08.09.2013 kl. 10:09

Lapsen äänen pitää kuulua!

Vastaanotin tällä viikolla valtioneuvoston asettaman, Onnettomuustutkintakeskuksen yhteydessä toimineen tutkintaryhmän raportin kahdeksanvuotiaan Eerika-tytön traagisesta kuolemasta. Tapaus järkytti meitä kaikkia ja osoitti vakavia puutteita viranomaisten yhteistoiminnassa.Läs mera »
16.06.2013 kl. 09:56

Kahdeksanvuotiaan lapsen kuolemaa koskevan tutkintaselostuksen luovuttaminen valtioneuvostolle 11.6.2013

Valtioneuvosto asetti 25.10.2012 tämän tutkintaryhmän tekemään poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan kahdeksanvuotiaan tytön kuolemasta. Lehdistössä hänet oli nimetty Eerikaksi. Tapaus oli järkyttävä. Järkyttävyyden lisäksi tytön kuolema toi esiin tarpeen selvittää viranomaisten toiminnan, erityisesti yhteistoiminnan tehokkuutta. Läs mera »
11.06.2013 kl. 09:53

Vår skola väcker beundran, också i Kina!

Medan debatten om lukios placering och torgprojektet gått varma på hemmaplan, har jag haft förmånen att få tillbringa en vecka på officiellt besök till Kina. Det första man slås av, är vilket enormt land Kina är, såväl till befolkningsantalet som till geografin. Och vilken enorm utveckling det skett, speciellt i stadsregionerna. Jag besökte städerna Peking, Nanjing och Shanghai, av vilka den minsta har ca 7,5 miljoner invånare. Läs mera »
08.06.2013 kl. 11:39