Sagt & skrivet

Bryssel – en knutpunkt i Europa

Denna vecka har jag tillbringat två långa, men mycket intressanta och givande arbetsdagar i Bryssel. Jag deltog i EU-justitieministrarnas regelbundet återkommande möte och i samband med det prickade jag in en extra arbetsdag i Bryssel för att hinna träffa en del människor och knyta kontakter. Läs mera »
08.03.2013 kl. 14:13

Ett år som minister

På midsommarafton har Jyrki Katainens regering suttit i exakt ett år. Samtidigt innebär det att jag får blicka tillbaka på ett händelserikt år som justitieminister. Den nuvarande sexpartiregeringen har trots det vida spannet och de ideologiska skillnaderna lyckats rätt väl med att dra åt samma håll, kanske på grund av att alla insett situationens allvar och behovet av samarbete och kompromissvilja.Läs mera »
22.06.2012 kl. 17:23

Hovrätts- och förvaltningsdomstolsreformen på agendan

I torsdags berättade jag om mina linjedragningar kring den fortsatta hovrätts- och förvaltningsdomstolsreformen. Antalet hovrätter minskas med en och antalet förvaltningsdomstolar med två, så att Kouvola hovrätt och Östra Finlands hovrätt i Kuopio, slås ihop till en hovrätt med placering i Kuopio. Samtidigt sammanslås också Kouvola och Kuopio förvaltningsdomstolar och förläggs till Kuopio. På samma sätt slås Rovaniemi och Uleåborgs förvaltningsdomstolar samman med placering i Uleåborg.Läs mera »
06.05.2012 kl. 09:45

Regeringen överens om budgetramarna

I torsdags hölls regeringens ramria, där man slog fast ramarna för statsbudgeten för de inkommande fyra åren. Den ekonomiska situationen är inte helt enkel, även om det går bra på vissa håll i landet. Därför krävs en hel del svåra beslut för att balansera ekonomin. Skattehöjningar på 1,5 miljarder är att vänta fram till år 2015 samtidigt som kostnaderna skärs ner med 1,2 miljarder.Läs mera »
27.03.2012 kl. 10:07

Dags att kriminalisera förberedelse av grova brott

Senaste vecka deltog jag i Justitieminstrarnas möte i Köpenhamn. Vi diskuterade bland annat behovet av ett väl fungerande system för erkännande av domar givna i andra länder och behovet av gemensamma straffbestämmelser. Läs mera »
05.02.2012 kl. 10:17

Grundlagen och Karleby segrade!

Nu är det klart. Karleby och Mellersta Österbotten skall samarbeta söderut. Men vilken kamp det varit. Aldrig tidigare i mitt politiska liv har jag upplevt något liknande.Läs mera »
21.11.2009 kl. 15:30

Viktiga lagar för att trygga domstolsservice på svenska

Det har varit fullt ös i riksdagen. Alla utskott har varit piskade att bli färdiga med sina betänkanden under veckan. Resultatet är att vi haft en uppsjö av lagar i slutlig behandling i riksdagens plenum, något som fortsätter ännu under nästa vecka. Läs mera »
14.06.2009 kl. 15:57

PRESSMEDDELANDE 11.12.2008

Henriksson frågade om snuset! Riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (sfp) ställde på riksdagens muntiga frågetimme idag (torsdag 11.12.2008) frågor till regeringen angående snusetLäs mera »
12.12.2008 kl. 16:31

Det oklara gällande polisreformen

Såväl Tapani Myllymäki (ÖT 16.9, KP) som Jouni Rantanen (KP 14.9) har missat poängen med min fråga till regeringen gällande polisens regionala enheters ställning. Läs mera »
18.09.2008 kl. 16:58

PRESSMEDDELANDE 12.8.2008

Anna-Maja Henriksson: Polisförvaltningsreformen väcker oro i Svenskfinland! De regionala enheternas ställning hos polisen måste tryggas!Läs mera »
12.08.2008 kl. 17:02