Sagt & skrivet

Visst behövs inträdesförhören ÖT 1.5.2010

Inträdesförhörens vara eller inte vara har diskuterats flitigt i offentligheten på senare tid. En arbetsgrupp som undervisningsministeriet tillsatt, har föreslagit att studerandena till högskolorna i framtiden skulle väljas främst på basen av student- eller yrkesexamensbetyg.Läs mera »
01.05.2010 kl. 15:59

Vem äger vad då samboförhållandet upphör ?

I vårt land är det fortfarande vanligare att man gifter sig än att man nöjer sig med att bo i ett samboförhållande. Utvecklingen har ändå varit den att antalet familjer där makarna är gifta minskat till ca två tredjedelar medan antalet samboförhållanden ökat.Läs mera »
24.04.2010 kl. 16:00

Tal på Finlands Svenska Folktings Session 2010

Det har igen blivit dags att samlas till Folktingssession. Det gångna ”folktingsåret” har varit intensivt. Vi har minsann inte lidit brist på frågor som engagerat Folktinget, dess styrelse, utskott samt tjänstemän.Läs mera »
17.04.2010 kl. 16:02

Mordhot hör inte hemma i finsk politik !

Vi är många som förfasats av nyheten att en grupp personer på Facebook meddelat att de är villiga att sitta i fängelse för mordet på Astrid Thors. Läs mera »
07.03.2010 kl. 16:03

Fattigdomen skall förebyggas

Fattigdomen i Finland var hett debattema under veckan i riksdagen. Oppositionen krävde regeringens avgång eftersom den anser att regeringen borde ha gjort mera för de fattiga.Läs mera »
28.02.2010 kl. 16:04

Vår sjukförsäkringslag är föråldrad

Förebyggande vård lönar sig alltid. Det sparar kostnader för samhället och minskar framföallt lidande på individnivå. Att det är mycket svårt att mäta i pengar hur värdefull den förebyggande vården är, det vet vi, men samtidigt vet vi också att det handlar om stora summor. Läs mera »
12.02.2010 kl. 16:07

Med fokus på relevanta frågor i politiken

Riksdagsarbetet drog igång med full maskin den här veckan. Det blev en annorlunda start och dramatiken var stor då resultatet i talmansvalet stod klart. Läs mera »
07.02.2010 kl. 16:08

Vasa bör vara nödcentralort också efter reformen !

Att få känna sig trygg i sin vardag är något av det viktigaste som finns. Det gäller i hemmet, i skolan, på jobbet och i samhället överlag. Hamnar vi av en orsak eller annan i en krissituation, ja då vill vi också kunna lita på att hjälp finns att få och att systemen fungerar då vi ringer till nödnumret 112.Läs mera »
29.01.2010 kl. 16:10

Inledningstal: Nationalspråk och minoritetsspråk

Svenskans ställning i vårt land engagerar. Vart är vi på väg, har svenskan en framtid i Finland eller går vi mot ett Finland med bara ett nationalspråk ?Läs mera »
20.01.2010 kl. 16:11

Kompetenscentrum för ätstörningar till Jakobstad!

Nu är det dags att på allvar börja jobba för att skapa ett kompetenscentrum för ätstörningar i Österbotten. En studie som genomförts i Jakobstadsnejden under åren 2004-2007 visar att var tionde flicka har lidit av en ätstörning vid fyllda 18 år.Läs mera »
11.12.2009 kl. 15:26