Sagt & skrivet

Partidagstal i Karleby 9.6.2012

Bästa partidagsdelegater, bästa vänner av Svenska folkpartiet, mina damer och herrar, hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen! Vi möttes till partidag i Esbo för lite mindre än ett år sedan. Då var stämningen lättad, uppsluppen och glädjerusig. Vi hade precis avslutat regeringsförhandlingarna på Ständerhuset. Förhandlingar som för Svenska folkpartiets del ledde till ett utmärkt resultat med två ministrar och många bra skrivningar i regeringsprogrammet. Partiordförande Stefan Wallin var coachen som lotsade oss till detta goda resultat. Läs mera »
09.06.2012 kl. 17:46

Flyktingkvoten måste respekteras!

Finland har sedan början av 1970-talet tagit emot sammanlagt ca. 40.000 flyktingar. Flyktingarna utgör alltså mindre än 1 % av vårt lands befolkning. De första flyktingarna kom till Finland från Chile som en följd av Pinochetregimens terror. Efter det har många kvinnor, män och barn från bl.a. Vietnam, Somalien, f.d. Jugoslavien, Iran, Irak, Kongo och Afghanistan fått en möjlighet till ett bättre liv utan krig, svält och politisk förföljelse i Finland.Läs mera »
19.02.2012 kl. 10:14

Veteranerna är värda all vår uppskattning

I somras hade det gått exakt 70 år sedan fortsättningskriget fick sin början. Det betyder inte på något sätt att dessa händelser har eller får försvinna in i historiens glömska. Krigstidens uppoffringar ska vi komma ihåg och akta. Vårt lands frihet och självständighet var fullständigt beroende av de insatser de finska soldaterna, övriga vid fronten och människorna på hemmafronten stod för under de svåra krigsåren. Läs mera »
21.01.2012 kl. 10:23

Vi behöver en president i tiden - dags att vakna till!

På söndag väljer Finlands folk president. Tarja Halonens 12 år som republikens president, den första kvinnan någonsin, går mot sitt slut. I vårt land kan man sitta högst två perioder och gott och väl så. Annat var det på Kekkonens tid. Men till den tiden skall vi inte gå tillbaka.Läs mera »
18.01.2012 kl. 10:20

PRESSMEDDELANDE 19.9.2008

Anna-Maja Henriksson: Jämställdhetsinformationstjänsten i medvind Henrikssons budgetmotion har redan samlat ett flertal namn över partigränsernaLäs mera »
19.09.2008 kl. 16:57

PRESSMEDDELANDE 16.9.2008

Anna-Maja Henriksson: Informationstjänst för jämställdhet bör grundas!Läs mera »
16.09.2008 kl. 16:59

Jämställdheten på tapeten

Riksdagen har under veckan diskuterat en ny lag om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer. Lagen utgår från att Kvinnoorganisationernas Centralförbund och Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry årligen skall få sig tilldelade ett anslag i statsbudgeten. Läs mera »
19.05.2007 kl. 10:43