Sagt & skrivet

Oikeudellista yhteistyötä Kiinan kanssa

Matkustan tänään toisen kerran elämässäni Kiinaan. Kyseessä on virallinen vierailu, jonka päätarkoituksena on allekirjoittaa uusi Suomen ja Kiinan välinen oikeusalan yhteistyöohjelma. Odotukseni matkan osalta ovat korkeat ja olen melko varma siitä, että viikon päästä kotimatkalla tulen olemaan monta kokemusta rikkaampi, sekä kulttuurin että oikeudenhoidon alalla.Läs mera »
19.05.2013 kl. 08:55

Justitieminister Henriksson besöker Kina: Straffrättsligt samarbete i fokus

Justitieminister Anna-Maja Henriksson besöker Peking, Nanjing och Shanghai mellan den 20 och 26 maj 2013. Under besöket träffar minister Henriksson bl.a. Kinas justitieminister Wu Aiying. Justitieministrarna kommer att underteckna ett avtal om ett nytt samarbetsprogram inom det rättsliga området mellan Finland och Kina. Läs mera »
17.05.2013 kl. 12:51

Nya verktyg för att bekämpa organiserad brottslighet

Regeringen godkände för två veckor sedan ett principbeslut som syftar till att effektivare bekämpa den organiserade brottsligheten i vårt land. I principbeslutet ingår sammanlagt 20 olika åtgärder, av vilka en del är omfattande och förutsätter grundlig lagberedning. Många andra är rent operativa projekt där Polisstyrelsen har huvudansvaret.Läs mera »
12.05.2013 kl. 12:40

Oikeusapupalvelut turvattava koko maassa

Yhteiskunnan monimutkaistuessa ihmiset törmäävät yhä useammin oikeudellisiin kysymyksiin, joihin he tarvitsevat asiantuntevaa apua. Kansalaisten oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että jokainen ihminen varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta voi tärkeässä asiassa saada itselleen oikeudellisen avustajan.Läs mera »
22.04.2013 kl. 16:17

Tal vid Finlands Svenska Andelsförbund - våra frågor

Varför behövs en ny lag? Den nuvarande lagen om andelslag har varit i kraft i 11 år. Det är en rätt kort tid för en författning som reglerar grunden för en viss typ av näringsverksamhet. Den gällande lagen uppfyller dock inte alla de behov som finns inom den nuvarande och den nya andelsverksamheten. Detta beror på att omständigheterna har förändrats och på att den gällande lagen i praktiken grundar sig på lagen om andelslag från år 1954 och på lagen om aktiebolag från år 1978. Läs mera »
20.03.2013 kl. 12:12

Bryssel – en knutpunkt i Europa

Denna vecka har jag tillbringat två långa, men mycket intressanta och givande arbetsdagar i Bryssel. Jag deltog i EU-justitieministrarnas regelbundet återkommande möte och i samband med det prickade jag in en extra arbetsdag i Bryssel för att hinna träffa en del människor och knyta kontakter. Läs mera »
08.03.2013 kl. 14:13

Ett år som minister

På midsommarafton har Jyrki Katainens regering suttit i exakt ett år. Samtidigt innebär det att jag får blicka tillbaka på ett händelserikt år som justitieminister. Den nuvarande sexpartiregeringen har trots det vida spannet och de ideologiska skillnaderna lyckats rätt väl med att dra åt samma håll, kanske på grund av att alla insett situationens allvar och behovet av samarbete och kompromissvilja.Läs mera »
22.06.2012 kl. 17:23

Hovrätts- och förvaltningsdomstolsreformen på agendan

I torsdags berättade jag om mina linjedragningar kring den fortsatta hovrätts- och förvaltningsdomstolsreformen. Antalet hovrätter minskas med en och antalet förvaltningsdomstolar med två, så att Kouvola hovrätt och Östra Finlands hovrätt i Kuopio, slås ihop till en hovrätt med placering i Kuopio. Samtidigt sammanslås också Kouvola och Kuopio förvaltningsdomstolar och förläggs till Kuopio. På samma sätt slås Rovaniemi och Uleåborgs förvaltningsdomstolar samman med placering i Uleåborg.Läs mera »
06.05.2012 kl. 09:45

Regeringen överens om budgetramarna

I torsdags hölls regeringens ramria, där man slog fast ramarna för statsbudgeten för de inkommande fyra åren. Den ekonomiska situationen är inte helt enkel, även om det går bra på vissa håll i landet. Därför krävs en hel del svåra beslut för att balansera ekonomin. Skattehöjningar på 1,5 miljarder är att vänta fram till år 2015 samtidigt som kostnaderna skärs ner med 1,2 miljarder.Läs mera »
27.03.2012 kl. 10:07

Dags att kriminalisera förberedelse av grova brott

Senaste vecka deltog jag i Justitieminstrarnas möte i Köpenhamn. Vi diskuterade bland annat behovet av ett väl fungerande system för erkännande av domar givna i andra länder och behovet av gemensamma straffbestämmelser. Läs mera »
05.02.2012 kl. 10:17