Sagt & skrivet

Kampen mot utnyttjande av barn är global

Vi måste göra ännu mera tillsammans för att rädda barn runt om i världen från sexuellt utnyttjande. Det är jag allt mer övertygad om efter att jag senaste vecka deltagit i en konferens i Washington under temat ”Global alliance against child sexual abuse online”.Läs mera »
11.10.2014 kl. 10:48

Yhdessä globaalia rikollisuutta vastaan

Osallistuin kuluneen viikon aikana Washingtonissa järjestettyyn Global Alliance verkostokokoukseen verkossa esiintyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumisesta. Kokouksen isännöi Yhdysvaltain oikeusministeri Eric Holder. Kokous liittyy vuonna 2012 perustettuun maailmanlaajuiseen kumppanuuteen, johon Suomi on sitoutunut yhdessä 53 muun maan kanssa. Global Alliance-verkoston tavoitteena on tehostaa sekä uhrien tunnistamista ja auttamista että hyväksikäyttäjien tunnistamista ja syytteeseen asettamista.Läs mera »
05.10.2014 kl. 12:36

19th Council of Europe Conference of Directors of Prison and Probation Services on 17 June 2014

The Finnish criminal policy is based on the Nordic welfare model. Securing the welfare, education and employment of the population are the cornerstones of a safe society. A consistent and reliable criminal sanction system and equal treatment before the law are essential with regard to both the welfare of citizens and the functioning of society. Läs mera »
17.06.2014 kl. 12:41

Ajatuksia Afrikasta

Tein toukokuussa virkamatkan Mosambikin pääkaupunkiin Maputoon. Tämä oli ensimmäinen vierailuni Afrikassa. Mosambik on yksi Suomen pitkäaikaisimmista kehitysyhteistyö kumppaneista.Läs mera »
14.06.2014 kl. 10:30

Några tankar om EU-valet

Ett mycket spännande EU-val är nu över. För Svenska folkpartiet blev valet en stor seger. Om man frånser Elisabeth Rehns fenomenala presidentvalsresultat, så var detta det bästa valresultatet för SFP sedan 1950-talet. Jag vill därför tacka alla väljare för er insats. Den finlandssvenska rösten i Europaparlamentet tryggades för de kommande fem åren. Läs mera »
30.05.2014 kl. 12:25

EU finns i vår vardag

Under mina tre år som justitieminister har jag insett vikten av EU-samarbetet inom området för rättsliga frågor. Samma gäller förstås också de övriga sektorerna inom den Europeiska unionen. Som ett exempel kan jag nämna EU:s så kallade brottsofferdirektiv, som antogs i oktober 2012. Direktivets syfte är att säkerställa att brottsoffer får samma miniminivå av skydd, stöd och tillgång till rättvisa i alla medlemsländer. Läs mera »
10.05.2014 kl. 10:40

Vi måste stärka förtroendet inom EU

En av de viktigaste aspekterna i ett samhällsbygge är förtroende. I Finland är vi vana vid att lita på varandra och vi medborgare har ett starkt förtroende till våra myndigheter och våra domstolar. Det här beror långt på att vi i huvudsak är fria från korruption och på att öppenhet är en ledande princip i vår förvaltning.Läs mera »
03.05.2014 kl. 10:39

SFP i Österbottens kretsmöte 12.4.2014

Bästa österbottningar, Arbetet inom politiken är aldrig ointressant. Men jag kan ärligt säga att sällan har jag under min karriär varit med om en så omtumlande tid inom politiken, som nu under den senaste månaden. Först blev det en helomvändning i vårdreformen, som skapade en hel del stora frågor som det ännu inte går att svara på. Det enda som är säkert är att den fortsatta beredningen av vårdreformen inte kommer att bli lätt. Läs mera »
12.04.2014 kl. 12:54

Kreikasta EU:n puheenjohtajamaa

Saavuin loppuviikolla lämpimään Ateenaan, missä EU:n oikeus- ja sisäasioiden ministerit olivat koolla epävirallisessa ministerikokouksessa. Puheenjohtajakauden ensimmäinen ministerikokous pidetään aina puheenjohtajamaassa ja nyt oli Kreikan vuoro. Meidän oikeusministerikokouksemme oli myös Kreikan ensimmäinen ja he ottivat asian tosissaan. Läs mera »
26.01.2014 kl. 09:25

Värderingarna mår bra men välfärdsmodellen är i ett brytningsskede

På måndagen deltog jag tillsammans med bland annat president Sauli Niinistö och kommissionär Olli Rehn i ett stort Pohjola-Norden seminarium med temat ”Nordens plats i Europa”. President Niinistö talade om våra gemensamma värderingar. Han lyfte fram flera intressanta aspekter, bland annat hur de nordiska värderingar innehåller en förväntan om vad vi önskar oss av framtiden och att dessa förväntningar åtminstone till en del för tillfället kanske är för höga.Läs mera »
24.11.2013 kl. 09:16