Sagt & skrivet

Regeringen överens om budgetramarna

I torsdags hölls regeringens ramria, där man slog fast ramarna för statsbudgeten för de inkommande fyra åren. Den ekonomiska situationen är inte helt enkel, även om det går bra på vissa håll i landet. Därför krävs en hel del svåra beslut för att balansera ekonomin. Skattehöjningar på 1,5 miljarder är att vänta fram till år 2015 samtidigt som kostnaderna skärs ner med 1,2 miljarder.Läs mera »
27.03.2012 kl. 10:07

Dags att kriminalisera förberedelse av grova brott

Senaste vecka deltog jag i Justitieminstrarnas möte i Köpenhamn. Vi diskuterade bland annat behovet av ett väl fungerande system för erkännande av domar givna i andra länder och behovet av gemensamma straffbestämmelser. Läs mera »
05.02.2012 kl. 10:17

Grundlagen och Karleby segrade!

Nu är det klart. Karleby och Mellersta Österbotten skall samarbeta söderut. Men vilken kamp det varit. Aldrig tidigare i mitt politiska liv har jag upplevt något liknande.Läs mera »
21.11.2009 kl. 15:30

Viktiga lagar för att trygga domstolsservice på svenska

Det har varit fullt ös i riksdagen. Alla utskott har varit piskade att bli färdiga med sina betänkanden under veckan. Resultatet är att vi haft en uppsjö av lagar i slutlig behandling i riksdagens plenum, något som fortsätter ännu under nästa vecka. Läs mera »
14.06.2009 kl. 15:57

PRESSMEDDELANDE 11.12.2008

Henriksson frågade om snuset! Riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (sfp) ställde på riksdagens muntiga frågetimme idag (torsdag 11.12.2008) frågor till regeringen angående snusetLäs mera »
12.12.2008 kl. 16:31

Det oklara gällande polisreformen

Såväl Tapani Myllymäki (ÖT 16.9, KP) som Jouni Rantanen (KP 14.9) har missat poängen med min fråga till regeringen gällande polisens regionala enheters ställning. Läs mera »
18.09.2008 kl. 16:58

PRESSMEDDELANDE 12.8.2008

Anna-Maja Henriksson: Polisförvaltningsreformen väcker oro i Svenskfinland! De regionala enheternas ställning hos polisen måste tryggas!Läs mera »
12.08.2008 kl. 17:02

Kallis och tingsrätten

Bjarne Kallis med kollegor har aktivt jobbat för att splittra landskapet Österbotten för att utöka Karleby tingsrätts område med Jakobstadregionen. Läs mera »
11.06.2008 kl. 17:08

PRESSMEDDELANDE 26.3.2008

Anna-Maja Henriksson: Viktigt med god personalpolitik i tingsrättsreformen!Läs mera »
26.03.2008 kl. 17:22

Tingsrättsreformen tryggar den språkliga servicen

Tingsdomare Hagar Nordströms bitterhet och ironi över den förestående tingsrättsreformen är svår att förstå. Läs mera »
19.03.2008 kl. 17:25