Sagt & skrivet

PRESSMEDDELANDE 12.8.2008

Anna-Maja Henriksson: Polisförvaltningsreformen väcker oro i Svenskfinland! De regionala enheternas ställning hos polisen måste tryggas!Läs mera »
12.08.2008 kl. 17:02

Kallis och tingsrätten

Bjarne Kallis med kollegor har aktivt jobbat för att splittra landskapet Österbotten för att utöka Karleby tingsrätts område med Jakobstadregionen. Läs mera »
11.06.2008 kl. 17:08

PRESSMEDDELANDE 26.3.2008

Anna-Maja Henriksson: Viktigt med god personalpolitik i tingsrättsreformen!Läs mera »
26.03.2008 kl. 17:22

Tingsrättsreformen tryggar den språkliga servicen

Tingsdomare Hagar Nordströms bitterhet och ironi över den förestående tingsrättsreformen är svår att förstå. Läs mera »
19.03.2008 kl. 17:25

"Lex Vanhanen "?

Yttrandefriheten har varit på tapeten i många olika sammanhang den senaste tiden. Gränsdragningen för vad som är tillåtet och inte är synnerligen svår, och måste prövas från fall till fall.Läs mera »
08.03.2008 kl. 17:29

Vi måste rädda polisen !

Centraliseringsivern blåser hårt på många håll i landet. Det råder en övertro på att stora enheter alltid är bättre än mindre. Nu gäller det också polisen. Plötsligt är såväl Pedersöre som Korsholms och Närpes härader för små. Läs mera »
30.11.2006 kl. 12:39