Sagt & skrivet

"Lex Vanhanen "?

Yttrandefriheten har varit på tapeten i många olika sammanhang den senaste tiden. Gränsdragningen för vad som är tillåtet och inte är synnerligen svår, och måste prövas från fall till fall.Läs mera »
08.03.2008 kl. 17:29

Vi måste rädda polisen !

Centraliseringsivern blåser hårt på många håll i landet. Det råder en övertro på att stora enheter alltid är bättre än mindre. Nu gäller det också polisen. Plötsligt är såväl Pedersöre som Korsholms och Närpes härader för små. Läs mera »
30.11.2006 kl. 12:39