Sagt & skrivet

Vårdreformen får inte leda till ett demokratiunderskott

Just nu är vi inne på väldigt intensiva veckor inom politiken. Alla ministerier borde senast den 4.12 ge sina sista lagförslag till riksdagen. Samtidigt befinner sig vårdreformen i ett avgörande skede. Läs mera »
23.11.2014 kl. 13:30

En händelserik vecka

Sällan händer det så mycket inom finsk politik som förra veckan. I riksdagen började remissdebatten av statsbudgeten. Justitieministeriets budgetmoment debatterades på onsdagen. Debatten var konstruktiv och de flesta ledamöter var nöjda över att vi lyckats avvärja de stora sparkraven som finansministeriet föreslog i sitt ursprungliga förslag. Oron för framtiden var ändå påtaglig.Läs mera »
21.09.2014 kl. 09:07

Spännande tider i finländsk politik

Vem har sagt att politik är tråkigt ? De senaste veckornas händelser på den politiska arenan i vårt land har minsann bjudit på en hel del dramatik och överraskningar. Många frågar nu om regeringen kan fortsätta, eller om vi behöver ett nyval. Min ståndpunkt är klar. Vi behöver inget nyval!Läs mera »
13.04.2014 kl. 14:52

SFP i Österbottens kretsmöte 12.4.2014

Bästa österbottningar, Arbetet inom politiken är aldrig ointressant. Men jag kan ärligt säga att sällan har jag under min karriär varit med om en så omtumlande tid inom politiken, som nu under den senaste månaden. Först blev det en helomvändning i vårdreformen, som skapade en hel del stora frågor som det ännu inte går att svara på. Det enda som är säkert är att den fortsatta beredningen av vårdreformen inte kommer att bli lätt. Läs mera »
12.04.2014 kl. 12:54

Idrott föder välmående

Vi finländare är ett idrottsälskande folk. Det har vi igen en gång fått bevisat nu under de Olympiska spelen i Sotshi. Vi lider med våra idrottare då de misslyckas och delar glädjen med dem när framgångarna kommer. Visst är det också så, att idrotten förenar och kan ha mycket positiva effekter för den kollektiva självkänslan!Läs mera »
23.02.2014 kl. 09:53

Pohjola-Nordens seminarium 18.11.2013 - Hur förnya den Nordiska välfärdsmodellen?

. Norden har alltid varit och är fortfarande en oerhört viktig referensram för oss finländare. Vi identifierar oss med de övriga nordiska länderna, vi har mycket gemensamt och vi driver vår samhällsutveckling framåt i ungefär samma riktning. Läs mera »
18.11.2013 kl. 08:16

Tervettä järkeä vanhustenhoitoon

Yleinen kansanterveystyö sekä toimiva sairaan- ja vanhustenhoito ovat rakennemuutoksen johdosta tärkeämpiä nyt kuin koskaan. Palvelujen pitää pystyä vastaamaan ihmisten tarpeisiin riippumatta asiakkaan iästä, asuinpaikasta tai varallisuusasemasta. Keskeisintä ei ole missä ja kenen toimesta palvelut tuotetaan, vaan se että potilas ja vanhus pystyy luottamaan siihen, että hänet elämän jokaisessa vaiheessa kohdellaan inhimillisesti ja että hän voi saada hyvää hoitoa.Läs mera »
06.10.2013 kl. 12:56

Anna-Maja Henriksson: Sunt förnuft är tillåtet i äldrevården

- Något har gått snett då äldreråden får böna och be för att de äldre ska få bo kvar där de trivs och mår bra. Människor har olika vårdbehov, men det kan inte vara meningen att äldreboenden hotas av stängning för att man tolkar att det fattas nån kvadratmeter eller finns ett behov av olika mycket vård. Man kan ifrågasätta om vi går för långt i all välmening om inte äldre får bo kvar där man trivs, sa Svenska folkpartiets vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson vid grundstensmurningen av Folkhälsanhuset Wasa.Läs mera »
02.10.2013 kl. 15:47

Grundstensmurningstal 2.10.2013 – Folkhälsanhuset i Vasa

Bästa Folkhälsan vänner! Tack för inbjudan till denna trevliga händelse – grundstensmurningen av Folkhälsanhus Wasa. Det är med stor glädje jag är här i Vasa i dag, för att medverka till att detta redan länge efterlängtade Folkhälsanhus tar form. Hälsofrämjande verksamhet är något av det mest centrala i dagens samhälle och därför är Folkhälsans satsning på detta servicecenter i Vasa ett mycket välkommet projekt. Läs mera »
02.10.2013 kl. 15:42

Centraliseringsivern tog över i BB-frågan

Regeringen har i höst fattat många beslut som berör medborgarna i vardagen. Det har inte varit lätt, men helt nödvändigt. Att styra ett land, innebär att bära ansvar, ansvar också för kommande generationer. Politik får aldrig bli kvartalsekonomi!Läs mera »
27.09.2013 kl. 15:35