Sagt & skrivet

Minoriters rättigheter kräver engagemang också av majoriteten

I samhället finns många befolkningsgrupper med specialbehov som behöver extra stöd för att kunna förverkliga sina rättigheter. Dessa grupper kan man inte ta för givet och därför behöver beslutsfattare och myndigheter ta sitt ansvar för att stöda dem. Läs mera »
28.09.2014 kl. 13:38

Vähemmistöjen ja rikosten uhrien asemaan parannusta

Viime viikkojen aikana politiikan saralla on tehty monta päätöstä, jotka edesauttavat vähemmistöjen sekä rikosten uhrien asemaa. Näistä ensimmäisenä haluan mainita naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen eli niin sanotun Istanbulin sopimuksen, jonka hyväksymistä koskevan esityksen hallitus antoi eduskunnalle vähän yli viikko sitten. Läs mera »
28.09.2014 kl. 13:35

En händelserik vecka

Sällan händer det så mycket inom finsk politik som förra veckan. I riksdagen började remissdebatten av statsbudgeten. Justitieministeriets budgetmoment debatterades på onsdagen. Debatten var konstruktiv och de flesta ledamöter var nöjda över att vi lyckats avvärja de stora sparkraven som finansministeriet föreslog i sitt ursprungliga förslag. Oron för framtiden var ändå påtaglig.Läs mera »
21.09.2014 kl. 09:07

Svenskan kräver ständig bevakning !

Den politiska hösten har kört igång på allvar. Det blir en arbetsdryg höst för såväl riksdag som regering. Enbart från justitieministerit har jag som mål att ännu hinna avge ca 20 lagförslag till riksdagen för behandling.Läs mera »
14.09.2014 kl. 12:47

Politiikan syksy alkoi vauhdikkaasti

Eduskunta aloitti harvinaisen lämpimän kesän jälkeen syyskautensa tällä viikolla. Politiikan syksy alkoi kuitenkin toden teolla jo edeltävällä viikolla kun hallitus kokoontui Säätytalolle neuvottelemaan ensi vuoden talousarviosta. Oikeusministeriön kannalta neuvottelujen lähtöasetelmat olivat vähintäänkin haastavat. Läs mera »
07.09.2014 kl. 14:03

Nya ministrar men samma mål

När midsommaren nu står för dörren tänkte jag blicka tillbaka på den gångna våren, men även titta framåt på vad som väntar. Det måste medges att det har varit en arbetsdryg tid för regeringen. De tunga besluten i vårens ramria, där vi slog fast budgetramarna för de kommande fyra åren för att få landets ekonomi på rätt köl, var oundvikliga. Läs mera »
23.06.2014 kl. 10:53

19th Council of Europe Conference of Directors of Prison and Probation Services on 17 June 2014

The Finnish criminal policy is based on the Nordic welfare model. Securing the welfare, education and employment of the population are the cornerstones of a safe society. A consistent and reliable criminal sanction system and equal treatment before the law are essential with regard to both the welfare of citizens and the functioning of society. Läs mera »
17.06.2014 kl. 12:41

Ajatuksia Afrikasta

Tein toukokuussa virkamatkan Mosambikin pääkaupunkiin Maputoon. Tämä oli ensimmäinen vierailuni Afrikassa. Mosambik on yksi Suomen pitkäaikaisimmista kehitysyhteistyö kumppaneista.Läs mera »
14.06.2014 kl. 10:30

Pienyrittäjän asema paranee

Hallitus hyväksyi torstaina oikeusministeriön valmisteleman esityksen velkajärjestelylain muuttamiseksi. Esitys helpottaa yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsyä velkajärjestelyyn. Esityksen mukaan velkaongelmiin joutuneen yrittäjän yksityiset ja elinkeinotoiminnan velat voitaisiin järjestellä, jos yritystoiminta on melko pienimuotoista ja perustuu pääasiassa yrittäjän omaan työpanokseen. Läs mera »
14.06.2014 kl. 10:28

Oikeusministerin tervehdyspuheenvuoro puistokomitean puutarhan kiviterassien kunnostustyön valmistujaisissa 10.6.2014

Arvoisat kuulijat, Vielä 1800 -luvun loppupuoliskolla vankityön tarkoituksena oli rangaistuksen ankaroittaminen. Itse vankeus nähtiin hyvin lievänä rangaistuksena. Ankarampi rangaistus merkitsi pakkotyön tekemistä. Läs mera »
10.06.2014 kl. 12:41