Sagt & skrivet

Stubb är ute och cyklar

Den s.k. tvåspråkiga skolan har varit ett återkommande debattämne under den senaste tiden. Förra veckan väcktes diskussionen igen, denna gång av min ministerkollega Alexander Stubb. Stubb tar avstånd från den s.k. Taxellska paradoxen och kallar den sjuk. Taxells paradox går ut på att tvåspråkiga lösningar blir enspråkiga. Därför förutsätter en levande tvåspråkighet enspråkiga lösningar.Läs mera »
07.06.2014 kl. 08:44

Några tankar om EU-valet

Ett mycket spännande EU-val är nu över. För Svenska folkpartiet blev valet en stor seger. Om man frånser Elisabeth Rehns fenomenala presidentvalsresultat, så var detta det bästa valresultatet för SFP sedan 1950-talet. Jag vill därför tacka alla väljare för er insats. Den finlandssvenska rösten i Europaparlamentet tryggades för de kommande fem åren. Läs mera »
30.05.2014 kl. 12:25

Tankar från Afrika

Den här veckan bjöd på en hel del omväxling, då jag gjorde en tjänsteresa till Moçambiques huvudstad Maputo. Det här var mitt första besök till Afrika. Moçambique är en av Finlands långvarigaste samarbetspartners inom utvecklingspolitiken. Läs mera »
24.05.2014 kl. 12:20

Kysyntä ruotsinkielen osaajista ylittää tarjonnan

Kuluneella viikolla eduskunnassa käsiteltiin kansalaisaloitetta ruotsin kielen opiskelun muuttamisesta vapaaehtoiseksi. Aloitteen tekijät perustelevat esitystään muun muassa oppilaitten rajallisella oppimiskyvyllä ja pakollisuuden aiheuttamalla motivaation heikkenemisellä. Kumpikaan väite ei kestä kriittistä tarkastelua. Nuorten lasten kyky oppia uusia kieliä on miltei rajaton. Juuri siksi ruotsin ja muidenkin kielten opetusta peruskoulussa pitäisi aikaistaa nykyisestä.Läs mera »
18.05.2014 kl. 11:23

Festtal på SÖFUK:s 20-årsjubileum och invigningen av Campus Kungsgården den 12.5.2014.

Det är utan tvekan en stor dag, och jag är uppriktigt glad att få delta i festligheterna tillsammans med er här i Gamla Vasa, för att fira att Campus Kungsgården ser dagens ljus och SÖFUK blir 20 år. Många är de studerande, lärare, föräldrar, beslutsfattare, företagare - som berörs och gläds över denna efterlängtade satsning på skapandet av Campus Kungsgården. Läs mera »
12.05.2014 kl. 14:59

EU finns i vår vardag

Under mina tre år som justitieminister har jag insett vikten av EU-samarbetet inom området för rättsliga frågor. Samma gäller förstås också de övriga sektorerna inom den Europeiska unionen. Som ett exempel kan jag nämna EU:s så kallade brottsofferdirektiv, som antogs i oktober 2012. Direktivets syfte är att säkerställa att brottsoffer får samma miniminivå av skydd, stöd och tillgång till rättvisa i alla medlemsländer. Läs mera »
10.05.2014 kl. 10:40

Vi måste stärka förtroendet inom EU

En av de viktigaste aspekterna i ett samhällsbygge är förtroende. I Finland är vi vana vid att lita på varandra och vi medborgare har ett starkt förtroende till våra myndigheter och våra domstolar. Det här beror långt på att vi i huvudsak är fria från korruption och på att öppenhet är en ledande princip i vår förvaltning.Läs mera »
03.05.2014 kl. 10:39

Eurooppalaiset oikeusministerit Helsingissä

Elämä politiikassa on harvoin yksitoikkoista. Ensi viikko tuo mukanaan taas vähän erilaista näkökulmaa työhöni, kun Helsinkiin saapuu maanantaina joukko arvovaltaisia vieraita. Olen yhdessä pääministeri Jyrki Kataisen kanssa kutsunut eräitä EU-maiden oikeusministereitä Helsinkiin keskustelemaan Euroopan oikeusalueen tulevaisuudesta. Läs mera »
27.04.2014 kl. 08:31

Syrjinnästä päästävä eroon

Vähemmistövaltuutettu julkisti viime viikolla selvityksen Suomessa asuvien romanien kohtaamasta syrjinnästä. Tulokset ovat masentavia. Melkein 70 % kyselyyn vastanneista romaneista kertoi kokeneensa syrjintää jollakin elämänalueella viimeisen vuoden aikana. Suomen romanit kokevat arkielämässään jopa enemmän syrjintää kuin esimerkiksi somalialaistaustaiset henkilöt. Läs mera »
19.04.2014 kl. 12:55

Spännande tider i finländsk politik

Vem har sagt att politik är tråkigt ? De senaste veckornas händelser på den politiska arenan i vårt land har minsann bjudit på en hel del dramatik och överraskningar. Många frågar nu om regeringen kan fortsätta, eller om vi behöver ett nyval. Min ståndpunkt är klar. Vi behöver inget nyval!Läs mera »
13.04.2014 kl. 14:52