Sagt & skrivet

En gemensam nordisk E-identifikation möter stöd i ministerrådet

Förslaget om att införa en nordisk -ID behandlades under tisdagen på Nordiska rådets temasession i Akureyri, Island.Läs mera »
16.04.2018 kl. 10:37

Åbo Underrättelser: Vargen kommer alltför nära! Befolkningens oro måste tas på allvar

Samhällets uppgift är att erbjuda trygghet åt invånarna. Trygghet handlar förstås om fungerande vård och äldreomsorg, tillgång till dagvård och rätt till god utbildning, men trygghet handlar också om mera än de tjänster som vi erbjuds.Läs mera »
09.04.2018 kl. 12:48

Arbetet för psykisk hälsa måste prioriteras i ramrian

SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson uppmanar regeringen att i ramrian fatta beslut om utarbetandet av ett nationellt program för mental hälsa. Läs mera »
09.04.2018 kl. 12:00

Utbildning av lantmäteriingenjörer på svenska behövs

Det råder brist på svenskkunniga förrättningsingenjörer vid Lantmäteriverkets byråer på flera tvåspråkiga orter.Läs mera »
09.04.2018 kl. 11:59

Henriksson ställer upp för omval

Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson ställer upp för omval. Henriksson har varit ordförande för Svenska folkpartiet i två år.Läs mera »
09.04.2018 kl. 11:58

Henriksson undertecknade medborgarinitiativ för minoritetsspråk i Europa

Här i Finland känner vi finlandssvenskar oss ibland utsatta som så många andra europeiska länder är situationen för de språkliga minoriteterna mycket sämre än hos oss, deras språk eller kultur kan vara hotad.Läs mera »
26.03.2018 kl. 13:30

Kolumn: Världens lyckligaste landskap

Visst är det underbart med positiva nyheter. Enligt FN:s lycklighetsrapport som publicerades förra veckan är Finland det lyckligaste landet i världen. Finland steg från en femte plats förra året till en första plats nu. Det är fantastiskt.Läs mera »
26.03.2018 kl. 13:25

Finland måste slå vakt om rättsstaten – rapporten om Migris beslutspraxis måste tas på största allvar!

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson är mycket bekymrad över resultatet av den forskning som Åbo Akademi, Åbo universitet och diskriminineringsombudsmannen har gjort om Migrationsverkets asylbeslut.Läs mera »
26.03.2018 kl. 13:24

Henriksson frågar regeringen om valfrihetslagen och EU – vilken riskanalys har regeringen gjort?

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson ställer en fråga till regeringen om beslutet att låta bli att sända valfrihetslagen i vården till EU-kommissionen för granskning.Läs mera »
26.03.2018 kl. 13:23

Finlands försvarsvilja och -förmåga måste hållas på en hög nivå

Tacksamheten till veteranerna och deras hjältedåd är enorm. Vi har haft lyckan att få leva i ett eget fritt land, i fred och i välfärd. I slutet av år 2016 fanns det 17 000 kvarlevande frontveteraner och deras genomsnittsålder var då 92,5 år.Läs mera »
19.03.2018 kl. 13:32