Sagt & skrivet

Tervettä järkeä vanhustenhoitoon

Yleinen kansanterveystyö sekä toimiva sairaan- ja vanhustenhoito ovat rakennemuutoksen johdosta tärkeämpiä nyt kuin koskaan. Palvelujen pitää pystyä vastaamaan ihmisten tarpeisiin riippumatta asiakkaan iästä, asuinpaikasta tai varallisuusasemasta. Keskeisintä ei ole missä ja kenen toimesta palvelut tuotetaan, vaan se että potilas ja vanhus pystyy luottamaan siihen, että hänet elämän jokaisessa vaiheessa kohdellaan inhimillisesti ja että hän voi saada hyvää hoitoa.Läs mera »
06.10.2013 kl. 12:56

Grundstensmurningstal 2.10.2013 – Folkhälsanhuset i Vasa

Bästa Folkhälsan vänner! Tack för inbjudan till denna trevliga händelse – grundstensmurningen av Folkhälsanhus Wasa. Det är med stor glädje jag är här i Vasa i dag, för att medverka till att detta redan länge efterlängtade Folkhälsanhus tar form. Hälsofrämjande verksamhet är något av det mest centrala i dagens samhälle och därför är Folkhälsans satsning på detta servicecenter i Vasa ett mycket välkommet projekt. Läs mera »
02.10.2013 kl. 15:42

Centraliseringsivern tog över i BB-frågan

Regeringen har i höst fattat många beslut som berör medborgarna i vardagen. Det har inte varit lätt, men helt nödvändigt. Att styra ett land, innebär att bära ansvar, ansvar också för kommande generationer. Politik får aldrig bli kvartalsekonomi!Läs mera »
27.09.2013 kl. 15:35

Dagens sexköpslag föder människohandel

Vill vi att Finland skall vara ett land som är attraktivt för dem som vill göra pengar på människohandel? Det är kärnfrågan att ta ställning till innan man bestämmer sig för om vi behöver ett totalförbud mot sexköp eller inte.Läs mera »
14.09.2013 kl. 08:42

Ihmiskaupan ja parituksen uhrit ansaitsevat suojaa

Tällä viikolla lehtiotsikot ja TV-lähetykset ovat olleet täynnä uutisia seksinostosta ja sen kieltämisestä. Joku saattaa kysyä, miksi tämä teema nousi esille näin voimakkaasti ja juuri nyt? Syy siihen on kuitenkin aivan looginen. Keskiviikkona Helsingin Yliopiston tutkijat Johanna Niemi ja Jussi Aaltonen luovuttivat oikeusministeriölle laatimansa selvityksen seksikaupan kohteiden hyväksikäytöstä ja arvion vuodesta 2006 voimassa olleesta rajoitetun seksin ostokiellon toimivuudesta. Läs mera »
08.09.2013 kl. 10:09

Työnteko, ahkeruus ja toimivat liikenneyhteydet ovat hyvinvointiyhteiskunnan kulmakiviä

Tänä kesänä aurinkoa on riittänyt kaikille, vaikkakin on ollut myös sateisia ja tuulisia päiviä. Nyt voimme lähestyä syksyn haasteita uudella energialla. Poliittisella kentällä loppukesä on ollut vilkas ja valtioneuvoston budjettiriihen lähestyessä Suomen taloudellinen tilanne tietenkin puhuttaa, eikä syyttä. Läs mera »
25.08.2013 kl. 09:13

Lapsen äänen pitää kuulua!

Vastaanotin tällä viikolla valtioneuvoston asettaman, Onnettomuustutkintakeskuksen yhteydessä toimineen tutkintaryhmän raportin kahdeksanvuotiaan Eerika-tytön traagisesta kuolemasta. Tapaus järkytti meitä kaikkia ja osoitti vakavia puutteita viranomaisten yhteistoiminnassa.Läs mera »
16.06.2013 kl. 09:56

Ett enat Österbotten är ett starkt Österbotten

Sommaren är här. Samtidigt är det dags för halvtidsbokslut för Katainens första regering. Mycket gott har gjorts under dessa två år och Svenska Folkpartiet har uppnått flera av våra viktiga mål. Stödet till dem som har det svårast i vårt samhälle och till ensamförsörjare har höjts, en sänkning av samfundsskatten kommer att göras för att stimulera näringslivet och företagsamheten, förbättringen av tågbanan norr om Seinäjoki fortsätter och Vasabanans elektrifiering har äntligen slutförts.Läs mera »
16.06.2013 kl. 09:54

Kahdeksanvuotiaan lapsen kuolemaa koskevan tutkintaselostuksen luovuttaminen valtioneuvostolle 11.6.2013

Valtioneuvosto asetti 25.10.2012 tämän tutkintaryhmän tekemään poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan kahdeksanvuotiaan tytön kuolemasta. Lehdistössä hänet oli nimetty Eerikaksi. Tapaus oli järkyttävä. Järkyttävyyden lisäksi tytön kuolema toi esiin tarpeen selvittää viranomaisten toiminnan, erityisesti yhteistoiminnan tehokkuutta. Läs mera »
11.06.2013 kl. 09:53

Vår skola väcker beundran, också i Kina!

Medan debatten om lukios placering och torgprojektet gått varma på hemmaplan, har jag haft förmånen att få tillbringa en vecka på officiellt besök till Kina. Det första man slås av, är vilket enormt land Kina är, såväl till befolkningsantalet som till geografin. Och vilken enorm utveckling det skett, speciellt i stadsregionerna. Jag besökte städerna Peking, Nanjing och Shanghai, av vilka den minsta har ca 7,5 miljoner invånare. Läs mera »
08.06.2013 kl. 11:39