Sagt & skrivet

Anna-Maja Henrikssons valvideo

12.04.2015 kl. 09:30

Vi ska förnya Finland (Kampanjöppningstal 8.2.2015)

Ni är alla varmt välkomna hit till Svenska Gården för att tillsammans med mig ta avstamp inför riksdagsvalet som går av stapeln den 19 april 2015. Det är alltså idag 70 dagar till valet. Riksdagen kommer att jobba på som vanligt till den 13 mars. För regeringens del fortsätter arbetet naturligtvis fram till valet. Varje vecka finns det ärenden som måste skötas, men klart är att också regeringens arbete ändrar karaktär då riksdagen åkt på valledigt. Läs mera »
08.02.2015 kl. 08:14

Pohjanmaalta hyvinvointia koko maahan

Useat tutkimukset ovat viime aikoina näyttäneet, että Pohjanmaan maakunnan tulevaisuus näyttää lupavalta. Väestö voi muuta maata paremmin ja muun muassa sairaustilanne on selvästi alle maan keskitason. Läs mera »
28.11.2014 kl. 13:59

En händelserik vecka

Sällan händer det så mycket inom finsk politik som förra veckan. I riksdagen började remissdebatten av statsbudgeten. Justitieministeriets budgetmoment debatterades på onsdagen. Debatten var konstruktiv och de flesta ledamöter var nöjda över att vi lyckats avvärja de stora sparkraven som finansministeriet föreslog i sitt ursprungliga förslag. Oron för framtiden var ändå påtaglig.Läs mera »
21.09.2014 kl. 09:07

Oikeusministerin tervehdyspuheenvuoro puistokomitean puutarhan kiviterassien kunnostustyön valmistujaisissa 10.6.2014

Arvoisat kuulijat, Vielä 1800 -luvun loppupuoliskolla vankityön tarkoituksena oli rangaistuksen ankaroittaminen. Itse vankeus nähtiin hyvin lievänä rangaistuksena. Ankarampi rangaistus merkitsi pakkotyön tekemistä. Läs mera »
10.06.2014 kl. 12:41

Pressmeddelande: Henriksson: Stryp inte företagens möjligheter att växa!

- Det är ofrånkomligt att det är jobben som skapar vår välfärd oavsett vilka allmännyttiga samhälleliga tjänster vi än diskuterar. Producerande, exporterande och sysselsättande företag är en förutsättning för att vi ska ha någon välfärd att fördela, och tillika hållbar utveckling att koordinera. Läs mera »
10.03.2014 kl. 08:42

Tal vid Christina Gestrins miljöteknologiseminarium i Korsholm den 10.3 - Österbotten som en motor för hållbar utveckling

Jag ska tala kring ämnet ”Österbotten som en motor för hållbar utveckling”. Det är ett viktigt och aktuellt ämne. Att på hemmaplan, men även nationellt och internationellt, kunna lyfta fram de egna hemtrakterna, som hela landets kraftkälla för hållbar utveckling med avstamp i miljöteknologi och energieffektivitet, är såväl inspirerande som motiverande. Läs mera »
10.03.2014 kl. 08:38

Naturskydd samt jakt och fiske är inte oförenliga intressen

På miljöministeriet bereder man som bäst frågan om inrättande av naturskyddsområden på vissa statsägda områden som ingår i olika skyddsprogram, bl.a. s.k. Natura-2000 områden. Egentliga Finland har varit först i turen, sedan kommer Saimen och Lappland, och senare andra delar av landet. När beredningen startar för Österbottens del vet vi inte ännu. Läs mera »
10.11.2013 kl. 09:52

Talvivaara oroar

De gångna veckorna har präglats av mestadels dåliga men även några goda nyheter från gruvan i Talvivaara. De viktigaste goda nyheterna är naturligtvis att olyckan inte verkar ha drabbat människors hälsa och att man har fått utsläppen stoppade. Tids nog hinner vi utreda orsakerna till olyckan och vilka som eventuellt bär ansvar för det skedda.Läs mera »
17.11.2012 kl. 16:42

Uppdrag – Rädda planeten!

Riksdagen har under veckan behandlat statsrådets framtidsredogörelse om klimat – och energipolitiken med sikte på år 2050. Målen är ambitiösa.Läs mera »
21.10.2009 kl. 15:33