Sagt & skrivet

Att hitta sin väg efter studenten

För en vecka sedan hörde jag till de föräldrar i vårt land som fick bevittna sitt barns studentdimission. Det var härligt att se ungdomarna glädjas tillsammans och skilt för sig. Läs mera »
11.06.2011 kl. 12:52

Nu fortsätter jobbet för ett tvåspråkigt, öppet Finland

Under valkampanjen inför riksdagsvalet träffade jag hundratals mänskor runt om i Österbotten. Unga, äldre, småbarnsföräldrar, män, kvinnor, svenskspråkiga, finskspråkiga, egenföretagare, vårdare, pensionärer och mänskor mitt i livet, mänskor som väntat två år på uppehållstillstånd för att få bli kvar i vårt land, ja skaran var lika brokig som regnbågen.Läs mera »
05.06.2011 kl. 12:53

Landets vägkarta för fyra år framåt tar form

Det har gått en dryg månad sedan riksdagsvalet och landet har ännu inte sett en ny regering. Kanske inte så märkligt, eftersom valresultatet denna gång avvek väsentligt från det vi varit vana med. Läs mera »
29.05.2011 kl. 13:00

Trevande start i riksdagen

Det har snart gått fyra veckor sedan riksdagsvalet. Ett val som blev omtumlande på många sätt. Så omtumlande, att en ny regering ännu inte kunnat se dagens ljus. Läs mera »
15.05.2011 kl. 13:01

Svenskan i ett vägskäl – din röst är värdefull !

Richard Sjölund skriver i VBL 14.4 att SFP:s möjligheter att påverka har varit minimala under Vanhanen/Kiviniemi-regeringen. Sjölunds påståenden håller nog inte streck. Se bara på Karlebyfrågan, placeringen av nödcentralen i Vasa eller översättningen av kollektivavtal till svenska som exempelLäs mera »
14.05.2011 kl. 13:02

Pressmeddelande: Nu måste partierna bekänna färg i språkfrågan

- Att Europarådet nu reagerar och varnar för att svenskans ställning som nationalspråk i Finland är hotad på sikt, borde få varje parti att på allvar bekänna färg i språkfrågan före valet. Läs mera »
13.04.2011 kl. 14:11

Svenskans framtid på spel och landets rykte därmed

Om några dagar väljer Finlands folk väg för fyra år framåt, men valet kan få konsekvenser för betydligt längre tid framåt än så. Ute på gator och torg har jag mött många oroade människor.Läs mera »
11.04.2011 kl. 14:17

Finns det plats för vår nästa ?

Finland har förbundit sig att ta emot 750 kvotflyktingar per år. Dessa människor har flytt från sitt hemland på grund av förföljelse. FN har gett dem flyktingstatus och många av dem har redan bott i flyktingläger i flera år. Läs mera »
10.04.2011 kl. 14:19

Viktigt med vård och omsorg i livets alla skeden

En god folkhälsa är guld värd, för såväl individen som samhället. Att förebygga lönar sig alltid, och vi skall fortsätta utveckla det förebyggande arbetet på alla sektorer. Läs mera »
06.04.2011 kl. 14:22

Vi skall satsa på skolan, barnen och de unga

Att satsa på skolan är att satsa på våra barn och på Finlands framtid. Vi har en bra skola i Finland idag, men inget är så bra att det inte kan bli bättre.Läs mera »
06.04.2011 kl. 14:21