Sagt & skrivet

RIKUn 20-vuotisjuhlaseminaari 5.2.2014

Till en början vill jag varmt gratulera 20-års jubilerande Brottsofferjouren och samtidigt tacka Petra Kjällman för ett banbrytande arbete för att förbättra brottsoffrens ställning i vårt land.Läs mera »
05.02.2014 kl. 13:55

Velkaneuvonta ry:n 20-vuotisjuhlaseminaarissa

I februari hade det gått 20 sedan lagen om skuldsanering trädde i kraft. Lagen stiftades till följd av den djupa recessionen i början av 1990-talet för att hjälpa överskuldsatta privatpersoner att klara av sin övermäktiga skuldbörda. De som drabbades värst av lågkonjunkturen var människor som gått i borgen för någon annans skuld, företagare och bostadsgäldenärer. Läs mera »
20.11.2013 kl. 12:23

Transparency Suomi ry:n 10 v. juhlaseminaari

Det är en glädje för mig att få framföra justitieministeriets hälsning här på Transparency Finland rf:s 10-årsseminarium. Samarbetet mellan Transparency Finland och justitieministeriet har varit aktivt och konstruktivt, och detta samarbete kommer att fortsätta även i framtiden. Läs mera »
18.11.2013 kl. 12:18

Pohjola-Nordens seminarium 18.11.2013 - Hur förnya den Nordiska välfärdsmodellen?

. Norden har alltid varit och är fortfarande en oerhört viktig referensram för oss finländare. Vi identifierar oss med de övriga nordiska länderna, vi har mycket gemensamt och vi driver vår samhällsutveckling framåt i ungefär samma riktning. Läs mera »
18.11.2013 kl. 08:16

Invigningen den 26.10: Överesse dagvårds- och skolområde Sagoskogens nya daghem, renovering och tillbyggnad av Museigrändens förskola och eftis, samt renovering och tillbyggnad av Överesse skola.

Det är en stor ära och glädje för mig att få delta tillsammans med er i denna invigningsfest av tre efterlängtade projekt i Esse. Sagoskogens nya daghem, renoveringen och tillbyggnaden av Museigrändens förskola, och renoveringen och utvidgningen av Överesse skola.Läs mera »
26.10.2013 kl. 12:25

Grundstensmurningstal 2.10.2013 – Folkhälsanhuset i Vasa

Bästa Folkhälsan vänner! Tack för inbjudan till denna trevliga händelse – grundstensmurningen av Folkhälsanhus Wasa. Det är med stor glädje jag är här i Vasa i dag, för att medverka till att detta redan länge efterlängtade Folkhälsanhus tar form. Hälsofrämjande verksamhet är något av det mest centrala i dagens samhälle och därför är Folkhälsans satsning på detta servicecenter i Vasa ett mycket välkommet projekt. Läs mera »
02.10.2013 kl. 15:42

Tal på partidagen i Borgå, 8.6.2013

Det har redan gått ett år sedan vi höll partidag i Karleby. Mycket har hänt såväl här hemma i Finland som ute i världen; ett kommunalval, en omvald amerikansk president, en fortsatt outhärdlig och eskalerande humanitär kris i Syrien (och ett ur finländskt synvinkel rätt dåligt sommar-OS i London), bara för att nämna några saker.Läs mera »
08.06.2013 kl. 11:16

Säätiölain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnön luovutustilaisuudessa

Hyvät työryhmän ja seurantaryhmän jäsenet ja sihteeri, median edustajat ja muut vieraat. Onnittelen työryhmää ja sen sihteeriä ahkerasta, sitoutuneesta ja ripeästä työstä. Olette nopeasti ja kattavasti arvioineet vuodelta 1930 olevan säätiölainsäädännön uudistamistarpeen ja ehdotatte kokonaan uuden säätiölain säätämistä. Läs mera »
16.05.2013 kl. 13:05

Inledningsanförande vid Folktingets session 13.4.2013

Ärade folktingsordförande, folktingsdelegater, mina damer och herrar. Allra först vill jag tacka Svenska Finlands folkting för möjligheten att få inleda debatten här idag. Det är alltid en glädje att delta i Folktingets session och trevligt att träffa er alla. Som tidigare folktingsordförande ligger Folktinget mig varmt om hjärtat och som minister med ansvar för språkfrågor och som folktingsdelegat är det särskilt angeläget att delta. Speciellt detta år när mycket faktiskt har hänt och händer kring språkfrågor. Läs mera »
13.04.2013 kl. 16:25

Statsmaktens hälsning vid Campus Allegros invigningsgala

Vårt samhälle behöver kreativa mänskor, vi behöver visioner, vi behöver framtidstro och vi behöver mänskor och aktörer som vågar. Läs mera »
23.03.2013 kl. 08:52