Sagt & skrivet

Vähemmistön asialla, myös lukiokysymyksessä !

Pietarsaaren seudun kokoomus, peräänkuuluttaa kirjoituksessaan ,PS 3.5.2013, että toivoisivat minun ajavan suomenkielisten asiaa kaupungissamme samalla tavalla kuin ajan vähemmistöjen asiaa maassamme. Läs mera »
12.05.2013 kl. 09:06

Vi behöver satsa på utbildningen av språkbadslärare!

I onsdags deltog jag i tankesmedjan Magmas seminarium med temat en eller tvåspråkiga skolor. Diskussionen kring tvåspråkiga skolmodeller har länge stampat på stället. Avsaknaden av en gemensam uppfattning om vad vi menar med en tvåspråkig skola är ett stort problem i denna debatt.Läs mera »
15.03.2013 kl. 12:08

Tal vid Magmas seminarium om "En eller tvåspråkiga skolor?"

Risker och möjligheter med en tvåspråkig skola Känslorna kring det svenska språket i Finland brukar svalla fritt i samhället. Det finns organisationer som ser det som sin främsta uppgift att marginalisera, eller kanske snarare utrota, svenskan från Finland. Vi har nyligen igen fått uppleva dessa krafter i aktion när medborgarinitiativet om att avskaffa den obligatoriska svenskan på alla nivåer, nu fått stor medial uppmärksamhet.Läs mera »
13.03.2013 kl. 11:52

Finlands första nationalspråksstrategi ser dagens ljus

Regeringen gav det tvåspråkiga Finland en tidig julklapp i torsdags när man godkände vår första nationalspråksstrategi. Denna strategi är historisk, den första i sitt slag i vårt land och en stark markering för landets tvåspråkighet av alla sex regeringspartier.Läs mera »
23.12.2012 kl. 16:24

Finländska skolan i världsklass

Pisa-undersökningen har i flera repriser visat att de finländska elevernas resultat är bland de bästa i världen. I veckan publicerade en ny internationell jämförelse, där fjärdeklassisternas kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskap testades. Igen än en gång hörde våra barn till de allra bästa i världen!Läs mera »
15.12.2012 kl. 16:31

Festtal - Vestersundsby skola 100 år

Ärade festpublik, vänner av Vestersundsby skola, mina damer och herrar ! Det är en stor ära och glädje för mig att få hålla festtalet här idag, då vi firar Vestersundsby skolas 100-års jubileum. Den skola där jag själv fick tillbringa mina sex första skolår, och som betytt väldigt mycket för mig. Läs mera »
16.11.2012 kl. 16:46

Utbildning och välfärd hör ihop

För någon vecka sedan presenterade Kommunförbundet den gymnasieutredning som gjorts i Svenskfinland. Utredningsmännen har gjort ett digert arbete, och presenterar förslag till lösningar på framtidens gymnasienätverk för alla våra finlandssvenska regioner. Det är viktigt att nu föra en bred diskussion i saken.Läs mera »
03.06.2012 kl. 17:53

Tal vid Gymnasiekonferensen 24.5.2012 - Den svenskpråkiga utbildningens betydelse för Finland

Tack för inbjudan till detta slutseminarium för Gymnasieprojektet – Studentexamen på lika villkor! Ett gediget och värdefullt utredningsarbete om de olika regionerna har gjorts och idag skall diskussionen utmynna i något slags handlingsprogram om hur vi skall gå vidare då det gäller gymnasieutbildningen på svenska i vårt land.Läs mera »
24.05.2012 kl. 09:27

PRESSMEDDELANDE Fritt för publicering 8.10.2009

Henriksson stöder president Ahtisaari Vill tidigarelägga svenskundervisningen i de finska skolorna Läs mera »
08.10.2009 kl. 15:36

PRESSMEDDELANDE 16.9.2009

Henriksson efterlyser krafttag mot ungdomsarbetslösheten och vill utreda språkombudsman Läs mera »
16.09.2009 kl. 15:48