Sagt & skrivet

Hyvä koulutusjärjestelmä takaa Suomen kilpailukyvyn

Koulutusjärjestelmämme on tunnetusti kuuluisa koko maailmassa. Olemme vuodesta toiseen huipputasolla kun vertaillaan oppilaiden tietotaitoja, peruskoulun tasoa ja koulutusjärjestelmiä eri maissa. Ja tästä saamme olla ylpeitä. Suomi ei koskaan tule olemaan maa, joka kilpailee halvalla työvoimalla. Läs mera »
02.11.2013 kl. 14:14

Invigningen den 26.10: Överesse dagvårds- och skolområde Sagoskogens nya daghem, renovering och tillbyggnad av Museigrändens förskola och eftis, samt renovering och tillbyggnad av Överesse skola.

Det är en stor ära och glädje för mig att få delta tillsammans med er i denna invigningsfest av tre efterlängtade projekt i Esse. Sagoskogens nya daghem, renoveringen och tillbyggnaden av Museigrändens förskola, och renoveringen och utvidgningen av Överesse skola.Läs mera »
26.10.2013 kl. 12:25

Justitieminister Anna-Maja Henriksson efterlyser nolltolerans mot mobbning i skolan och på nätet

- Skolan ska få vara en trivsam plats dit man gärna går. För alla barn är det inte så. Det kan bland annat bero på mobbning, som kan få långtgående följder för den utsatta eleven. Tidigare begränsade sig mobbningen till skolan, skolgården och hemvägen medan hemmet var en trygg plats. Numera följer mobbningen med in i barnens sovrummet via de sociala medierna och nätet där man ständigt är uppkopplad. Därför vill jag som förälder men också i egenskap av justitieminister poängtera att det är viktigt att vi skapar nolltolerans mot våld och mobbning i daghemmen och i skolan. Läs mera »
26.10.2013 kl. 10:02

Vähemmistön asialla, myös lukiokysymyksessä !

Pietarsaaren seudun kokoomus, peräänkuuluttaa kirjoituksessaan ,PS 3.5.2013, että toivoisivat minun ajavan suomenkielisten asiaa kaupungissamme samalla tavalla kuin ajan vähemmistöjen asiaa maassamme. Läs mera »
12.05.2013 kl. 09:06

Vi behöver satsa på utbildningen av språkbadslärare!

I onsdags deltog jag i tankesmedjan Magmas seminarium med temat en eller tvåspråkiga skolor. Diskussionen kring tvåspråkiga skolmodeller har länge stampat på stället. Avsaknaden av en gemensam uppfattning om vad vi menar med en tvåspråkig skola är ett stort problem i denna debatt.Läs mera »
15.03.2013 kl. 12:08

Tal vid Magmas seminarium om "En eller tvåspråkiga skolor?"

Risker och möjligheter med en tvåspråkig skola Känslorna kring det svenska språket i Finland brukar svalla fritt i samhället. Det finns organisationer som ser det som sin främsta uppgift att marginalisera, eller kanske snarare utrota, svenskan från Finland. Vi har nyligen igen fått uppleva dessa krafter i aktion när medborgarinitiativet om att avskaffa den obligatoriska svenskan på alla nivåer, nu fått stor medial uppmärksamhet.Läs mera »
13.03.2013 kl. 11:52

Finlands första nationalspråksstrategi ser dagens ljus

Regeringen gav det tvåspråkiga Finland en tidig julklapp i torsdags när man godkände vår första nationalspråksstrategi. Denna strategi är historisk, den första i sitt slag i vårt land och en stark markering för landets tvåspråkighet av alla sex regeringspartier.Läs mera »
23.12.2012 kl. 16:24

Finländska skolan i världsklass

Pisa-undersökningen har i flera repriser visat att de finländska elevernas resultat är bland de bästa i världen. I veckan publicerade en ny internationell jämförelse, där fjärdeklassisternas kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskap testades. Igen än en gång hörde våra barn till de allra bästa i världen!Läs mera »
15.12.2012 kl. 16:31

Festtal - Vestersundsby skola 100 år

Ärade festpublik, vänner av Vestersundsby skola, mina damer och herrar ! Det är en stor ära och glädje för mig att få hålla festtalet här idag, då vi firar Vestersundsby skolas 100-års jubileum. Den skola där jag själv fick tillbringa mina sex första skolår, och som betytt väldigt mycket för mig. Läs mera »
16.11.2012 kl. 16:46

Utbildning och välfärd hör ihop

För någon vecka sedan presenterade Kommunförbundet den gymnasieutredning som gjorts i Svenskfinland. Utredningsmännen har gjort ett digert arbete, och presenterar förslag till lösningar på framtidens gymnasienätverk för alla våra finlandssvenska regioner. Det är viktigt att nu föra en bred diskussion i saken.Läs mera »
03.06.2012 kl. 17:53