Sagt & skrivet

Tal vid Finlandsinstitutet i Stockholm - Autonomi och moderland, hur utvecklas relationerna?

Bästa ministrar, talman, ambassadör, bästa gäster, Tack för möjligheten att delta och prata här på Finlandsinstitutet i Stockholm. Talman Britt Lundberg berörde redan en del av de saker som jag också planerar att ta upp och våra tal kompletterar varandra på ett bra sätt. Läs mera »
16.10.2012 kl. 17:00

Festtal - Äldres Dag 7.10.2012

Bästa vänner, Tack för inbjudan till denna Äldre dag-fest! Det är roligt att få festtala inför en så månghövdad publik och dessutom i min hemstad Jakobstad! Läs mera »
07.10.2012 kl. 17:08

Partidagstal i Karleby 9.6.2012

Bästa partidagsdelegater, bästa vänner av Svenska folkpartiet, mina damer och herrar, hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen! Vi möttes till partidag i Esbo för lite mindre än ett år sedan. Då var stämningen lättad, uppsluppen och glädjerusig. Vi hade precis avslutat regeringsförhandlingarna på Ständerhuset. Förhandlingar som för Svenska folkpartiets del ledde till ett utmärkt resultat med två ministrar och många bra skrivningar i regeringsprogrammet. Partiordförande Stefan Wallin var coachen som lotsade oss till detta goda resultat. Läs mera »
09.06.2012 kl. 17:46

Tal vid Gymnasiekonferensen 24.5.2012 - Den svenskpråkiga utbildningens betydelse för Finland

Tack för inbjudan till detta slutseminarium för Gymnasieprojektet – Studentexamen på lika villkor! Ett gediget och värdefullt utredningsarbete om de olika regionerna har gjorts och idag skall diskussionen utmynna i något slags handlingsprogram om hur vi skall gå vidare då det gäller gymnasieutbildningen på svenska i vårt land.Läs mera »
24.05.2012 kl. 09:27

Hälsning i Gymnastikfestens 8-10.6.2012 programblad

”En sund själ i en sund kropp.” Ett slitet men ack så gångbart uttryck även idag. Rörelsens betydelse för kroppen, där muskler koordineras och stärks, är en livsviktig faktor för humörets välbefinnande.Läs mera »
19.05.2012 kl. 09:57

Linjetal vid SFP:s partistyrelsemöte 4.5.2012

Stefan Wallins besked att inte ställa upp för omval som ordförande för Svenska Folkpartiet, kom som en blixt från klar himmel för lite mer än en månad sedan. Efter en händelserik politisk vinter och vår och efter att Stefan hade klarat av klappjakten kring Dragsviksfrågan på ett synnerligen förtjänstfullt sätt, bestämde han sig för att stå fast vid sitt löfte till sig själv och sin familj. Sex år är en lång tid och även om jag gärna hade sett att Stefan fortsatt ett eller två år till har jag full respekt och förståelse för det beslut han tagit. Nu är det dags att gå vidare.Läs mera »
04.05.2012 kl. 09:49

Tal vid Ekonomiska samfundets möte -

" Den som är stark måste också vara snäll". Någon kan tycka att den rubrik jag valt att ge mitt anförande verkar litet "luddig", åtminstone överraskande. Meningen är, som säkert alla ser, att hänvisa till att en viktig roll för lagstiftningen ofta är att skydda den som är svagare. Men den visar också på de olika roller och förhållningssätt som gäller dem som arbetar över det trots allt ganska breda fält justitieministeriets ämbetsområde utgör.Läs mera »
28.03.2012 kl. 10:04

Tal på Svenska Dagen 6.11.2011, Svenska gården i Jakobstad

Ärade festpublik, vänner av svenska språket, mina damer och herrar, Hur går det för svenskan? Denna fråga har mött mig många gånger under det senaste året. Både i valkampanjen, under regeringsförhandlingarna och under mina första månader som justitieminister. Läs mera »
06.11.2011 kl. 12:29

Tal på Malaxdagen 9.10.2011, Invigning av nyrenoverade Knattebo daghem

Bästa Malaxbor, bästa Knattebo-bor, mina damer och herrar, här fostrar ni framtiden. Det kan låta som en klyscha. Men likväl är det fullständigt sant. Barnen är morgondagens Finland och det är vår uppgift och vår skyldighet att ge dem en så bra framtid som möjligt. Läs mera »
09.10.2011 kl. 12:38

Invigningstal ämbetshuset Ebba Brahe

Det är med en väldigt speciell känsla jag står här idag. Det ämbetshus som idag skall invigas, har sysselsatt mig under åtskilliga år, ja ända sedan vi började jobba för att få loss planeringspengar för byggnaden.Läs mera »
06.09.2011 kl. 12:46