Sagt & skrivet

Linjetal vid SFP:s partistyrelsemöte 4.5.2012

Stefan Wallins besked att inte ställa upp för omval som ordförande för Svenska Folkpartiet, kom som en blixt från klar himmel för lite mer än en månad sedan. Efter en händelserik politisk vinter och vår och efter att Stefan hade klarat av klappjakten kring Dragsviksfrågan på ett synnerligen förtjänstfullt sätt, bestämde han sig för att stå fast vid sitt löfte till sig själv och sin familj. Sex år är en lång tid och även om jag gärna hade sett att Stefan fortsatt ett eller två år till har jag full respekt och förståelse för det beslut han tagit. Nu är det dags att gå vidare.Läs mera »
04.05.2012 kl. 09:49

Tal vid Ekonomiska samfundets möte -

" Den som är stark måste också vara snäll". Någon kan tycka att den rubrik jag valt att ge mitt anförande verkar litet "luddig", åtminstone överraskande. Meningen är, som säkert alla ser, att hänvisa till att en viktig roll för lagstiftningen ofta är att skydda den som är svagare. Men den visar också på de olika roller och förhållningssätt som gäller dem som arbetar över det trots allt ganska breda fält justitieministeriets ämbetsområde utgör.Läs mera »
28.03.2012 kl. 10:04

Tal på Svenska Dagen 6.11.2011, Svenska gården i Jakobstad

Ärade festpublik, vänner av svenska språket, mina damer och herrar, Hur går det för svenskan? Denna fråga har mött mig många gånger under det senaste året. Både i valkampanjen, under regeringsförhandlingarna och under mina första månader som justitieminister. Läs mera »
06.11.2011 kl. 12:29

Tal på Malaxdagen 9.10.2011, Invigning av nyrenoverade Knattebo daghem

Bästa Malaxbor, bästa Knattebo-bor, mina damer och herrar, här fostrar ni framtiden. Det kan låta som en klyscha. Men likväl är det fullständigt sant. Barnen är morgondagens Finland och det är vår uppgift och vår skyldighet att ge dem en så bra framtid som möjligt. Läs mera »
09.10.2011 kl. 12:38

Invigningstal ämbetshuset Ebba Brahe

Det är med en väldigt speciell känsla jag står här idag. Det ämbetshus som idag skall invigas, har sysselsatt mig under åtskilliga år, ja ända sedan vi började jobba för att få loss planeringspengar för byggnaden.Läs mera »
06.09.2011 kl. 12:46

Tal vid Folktingets extra session i Helsingfors

Det har gått knappt två och ett halvt år sen jag i Raseborg blev vald till ordförande för Svenska Finlands folkting. Det har varit två och ett halvt år av hårt jobb, av stora utmaningar för det svenska språket i Finland, av förvaltningsreformer där Folktinget, bland andra aktörer, i snålblåst verkat för att trygga en fungerande tvåspråkighet. Läs mera »
03.09.2011 kl. 12:49

Tal på Svenska Finlands Folktings Session i Karleby

Det är dags för Folktings-session och vad passar väl bättre, än att samlas här i Karleby. Regionförvaltningsreformen eller det vi i vardagsspråk kallar ”Karlebyfrågan”, har sysselsatt Folktinget och många av oss ledamöter under de gångna två åren, som ingen annan fråga. Läs mera »
12.03.2011 kl. 14:44

Budgettal - Jakobstads stadsfullmäktige 13.12.2010

I förhållande till den ekonomiska situationen för ett år sedan ser läget just nu bättre ut. Ändå är det ett faktum, att vi sällan levt i så osäkra tider. I fjol fick Finland uppleva sin djupaste ekonomiska kris i modern historia.Läs mera »
13.12.2010 kl. 15:26

Tal på SFP:s Partistyrelsemöte

En kvalitativ högstående och jämlik utbildning utgör en av de viktigaste grundpelarna i vårt välfärdssamhälle. Alla ska ha rätt till en bred, fostrande och allmänbildande grundutbildning oberoende av hudfärg, kön, social bakgrund, religion eller modersmål. Läs mera »
12.11.2010 kl. 15:31

Tal på Svenska dagens huvudfest i Lovisa

Ni är alla hjärtligt välkomna till Svenska dagens huvudfest här i Lovisa. Speciellt välkommen hälsar jag dagens festtalare, professor Fred Karlsson. Samtidigt som denna fest går av stapeln, ordnar Folktinget också Svenska Dagen-fester i Karleby och Åbo. Läs mera »
06.11.2010 kl. 15:36