Sagt & skrivet

Intressanta dagar i London - Magna Carta 800 år (ÖT 1.3.2015)

Den gångna veckan bjöd på intressant omväxling, då jag tillsammans med Finlands riksåklagare Matti Nissinen deltog i en internationell konferens, Global Law Summit i London. Detta evenemang ordnades för att uppmärksamma att det i år gått 800 år sedan den rättsliga deklarationen Magna Carta fastställdes av kungen i England år 1215.Läs mera »
01.03.2015 kl. 13:24

Tal vid - Delegationen för internationella människorättsärendens seminarium den 26.2

In this context, I would like refer to the Global Law Summit in which I participated earlier this week in London. As I stated in the context of this celebration of 800th anniversary of the sealing of Magna Carta, serious threat of terrorist offences shall be countered with necessary, appropriate and proportional means. However, it’s crucial to carry out this work with full respect for human rights and fundamental freedoms and the rule of law. This requires balancing between measures countering serious criminality and rights of an individual.Läs mera »
26.02.2015 kl. 15:57

Våld i närrelationer kan förebyggas (HBL 20.2.2015)

Tyvärr är våld i närrelationer eller sk familjevåld aktuellt för allt för många kvinnor såväl i Finland som överallt i världen. Alla undersökningar visar att våld mot kvinnor är alltför vanligt i Finland. Våld mot män har ökat under 2000-talet, men en överväldigande majoritet av alla offer är kvinnor.Läs mera »
20.02.2015 kl. 15:27

Mitä voimme tehdä vainotilanteissa? Ministeri Anna-Maja Henrikssonin puhe

Vainon kriminalisointi on merkittävä lainuudistus lähisuhdeväkivallan ja vainon kohteiden oikeusturvan kannalta. Väkivallan uhrien kanssa työskentelevät ovat tunnistaneet vainon jo pitkään. Laajempaan julkiseen keskusteluun vaino nousi Suomessa vasta 2010-luvulla. Yksi merkittävä askel lainuudistukseen oli Istanbulin sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi. Läs mera »
10.02.2015 kl. 09:28

Yhdenvertaisuusseminaari 5.2.2015

Uusi ja laaja-alaisempi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan kuluvan vuoden alusta. Lain taustalla on pitkä ja laajapohjainen valmisteluprosessi, joka kesti kaiken kaikkiaan seitsemän vuotta. Olenkin siksi erittäin tyytyväinen, että meillä on uusi yhdenvertaisuuslaki. Uskon uuden lain antavan aiempaa paremmat välineet yhdenvertaisuuden toteuttamiseen. Läs mera »
05.02.2015 kl. 12:40

Avoimuutta ja monimuotoisuuden kunnioitusta tarvitaan

Uusi vuosi 2015 sai karmean alun Pariisin hirvittävien terroristi-iskujen myötä. Saimme valitettavasti jälleen kerran muistutuksen siitä, että maailmaamme mahtuu paljon pahuutta. Mutta emme saa lannistua tästä. Päinvastoin, meidän on entistä enemmän tehtävä työtä meille tärkeiden arvojen puolesta.Läs mera »
18.01.2015 kl. 12:32

Pidetään ihmisoikeuslippu korkealla

Keskiviikkona eduskunnassa käytiin noin neljän tunnin mittainen keskustelu ihmisoikeuksista. Näiden tuntien aikana kuulimme mielipiteitä aiheista, jotka todellakin ulottuivat laidasta laitaan. Läs mera »
16.11.2014 kl. 12:33

OIKEUSMINISTERI ANNA-MAJA HENRIKSSONIN TERVEHDYSPUHE SUOMEN LAKIMIESLIITON 70-VUOTISJUHLASSA 12.11.2014

Arvoisat juhlavieraat Oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneet lakimiehet ovat perinteisesti toimineet monissa ammateissa ja monilla elämän eri sektoreilla. Tänäkään päivänä ei ole yhtä ja ainoaa lakimiesammattia. Tehtävät vaihtelevat merkittävästi. Mutta yhteistä kaikille lakimiehille on tutkinto, tietynlainen ajattelumalli ja voidaan sanoa myöskin että yhteinen ”lakimiesidentiteetti”. Läs mera »
12.11.2014 kl. 14:34

Justitieminister Henriksson på konferensen som ordnas för att fira slutsatserna som Europarådet i Tammerfors antog år 1999

It is a great pleasure to be here among you today. 15 years ago, the Heads of State of then 15 EU member countries gathered in this very city. The Finnish Prime Minister at the time, Mr Paavo Lipponen, chaired the meeting of the European Council that took a decision that would profoundly change the European Union and affect us all. A decision was taken to create a Union of freedom, security and justice in the EU. Läs mera »
04.11.2014 kl. 15:50

EU:s samarbete i rättsliga och inrikes frågor har visat sin kraft

- Europarådet i Tammerfors 15 år sedan var en viktig milstolpe i utvecklingen av EU-samarbetet i rättsliga och inrikes frågor. Då inleddes arbetet för att bygga området kring frihet, säkerhet och rättvisa. Det här arbetet grundar sig på EU:s gemensamma värderingar; grundläggande rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i dag i Tammerfors.Läs mera »
04.11.2014 kl. 13:51