Sagt & skrivet

Tal på Svenska Finlands Folktings Session i Karleby

Det är dags för Folktings-session och vad passar väl bättre, än att samlas här i Karleby. Regionförvaltningsreformen eller det vi i vardagsspråk kallar ”Karlebyfrågan”, har sysselsatt Folktinget och många av oss ledamöter under de gångna två åren, som ingen annan fråga. Läs mera »
12.03.2011 kl. 14:44

Budgettal - Jakobstads stadsfullmäktige 13.12.2010

I förhållande till den ekonomiska situationen för ett år sedan ser läget just nu bättre ut. Ändå är det ett faktum, att vi sällan levt i så osäkra tider. I fjol fick Finland uppleva sin djupaste ekonomiska kris i modern historia.Läs mera »
13.12.2010 kl. 15:26

Tal på SFP:s Partistyrelsemöte

En kvalitativ högstående och jämlik utbildning utgör en av de viktigaste grundpelarna i vårt välfärdssamhälle. Alla ska ha rätt till en bred, fostrande och allmänbildande grundutbildning oberoende av hudfärg, kön, social bakgrund, religion eller modersmål. Läs mera »
12.11.2010 kl. 15:31

Tal på Svenska dagens huvudfest i Lovisa

Ni är alla hjärtligt välkomna till Svenska dagens huvudfest här i Lovisa. Speciellt välkommen hälsar jag dagens festtalare, professor Fred Karlsson. Samtidigt som denna fest går av stapeln, ordnar Folktinget också Svenska Dagen-fester i Karleby och Åbo. Läs mera »
06.11.2010 kl. 15:36

Tal på Finlands Svenska Folktings Session 2010

Det har igen blivit dags att samlas till Folktingssession. Det gångna ”folktingsåret” har varit intensivt. Vi har minsann inte lidit brist på frågor som engagerat Folktinget, dess styrelse, utskott samt tjänstemän.Läs mera »
17.04.2010 kl. 16:02

Inledningstal: Nationalspråk och minoritetsspråk

Svenskans ställning i vårt land engagerar. Vart är vi på väg, har svenskan en framtid i Finland eller går vi mot ett Finland med bara ett nationalspråk ?Läs mera »
20.01.2010 kl. 16:11

Tal vid finlandssvenska rektorsdagarna i Jakobstad

Svenskans ställning i framtiden Läs mera »
08.10.2009 kl. 15:38

Festtal, YH Novias inskription 4.9.09

Vad skall du bli när du blir stor? Den frågan har vi alla fått som barn. Och många av oss har också besvarat den med bestämdhet.Läs mera »
04.09.2009 kl. 15:53

1:a maj tal i Kovjoki

Ärade stadsdirektör, bästa första maj–firare, mina damer och herrar Arvoisat Vapunviettäjät, hyvät naiset ja herrat! Vååren! Det är en underbar årstid. Med den kommer liv, ljus och värme och Första maj.Läs mera »
01.05.2009 kl. 16:04

Folktingstal 26.4.2009

Ett ödmjukt tack för det förtroende ni just har visat mig. Det är med stolthet jag tar emot uppdraget som styrelseordförande för Svenska Finlands Folkting, och jag lovar jobba energiskt, och målmedvetet - För Folktinget, För att stärka det svenska i Finland och För att främja en fungerande service på svenska i hela svenskfinland. Läs mera »
26.04.2009 kl. 16:06