Sagt & skrivet

Inledningstal: Nationalspråk och minoritetsspråk

Svenskans ställning i vårt land engagerar. Vart är vi på väg, har svenskan en framtid i Finland eller går vi mot ett Finland med bara ett nationalspråk ?Läs mera »
20.01.2010 kl. 16:11

Tal vid finlandssvenska rektorsdagarna i Jakobstad

Svenskans ställning i framtiden Läs mera »
08.10.2009 kl. 15:38

Festtal, YH Novias inskription 4.9.09

Vad skall du bli när du blir stor? Den frågan har vi alla fått som barn. Och många av oss har också besvarat den med bestämdhet.Läs mera »
04.09.2009 kl. 15:53

1:a maj tal i Kovjoki

Ärade stadsdirektör, bästa första maj–firare, mina damer och herrar Arvoisat Vapunviettäjät, hyvät naiset ja herrat! Vååren! Det är en underbar årstid. Med den kommer liv, ljus och värme och Första maj.Läs mera »
01.05.2009 kl. 16:04

Folktingstal 26.4.2009

Ett ödmjukt tack för det förtroende ni just har visat mig. Det är med stolthet jag tar emot uppdraget som styrelseordförande för Svenska Finlands Folkting, och jag lovar jobba energiskt, och målmedvetet - För Folktinget, För att stärka det svenska i Finland och För att främja en fungerande service på svenska i hela svenskfinland. Läs mera »
26.04.2009 kl. 16:06

Nyårstal 31.12.2006, Jakobstads torg

God afton Gott Folk! År 2006 går mot sitt slut och ett nytt år står för dörren. Såsom mången gång tidigare kan vi se tillbaka på ett händelserikt år. Här några axplock: Läs mera »
31.12.2006 kl. 12:38

Anna-Maja Henriksson , tal vid Jakobstadsnejdens Diabetikerförenings och Hjärtföreningens julfest 17.12.2006

Bästa vänner, Jag är glad att jag får vara här med er idag och fira Jakobstadsnejdens Hjärtförenings och Diabetikerföreningens gemensamma julfest. Julfester hör julförberedelserna till. Jag tycker själv att det skulle kännas rätt tomt att fira en jul, utan att först ha haft möjlighet att delta i någon julfest alls. Läs mera »
17.12.2006 kl. 12:40

Björkbacka 100 år, 27.10.2006 – hälsningstal stadsstyrelsens ordf. Anna-Maja Henriksson

Hundra år av socialt ansvarstagande – sata vuotta sosiaalista vastuunkantoa. Läs mera »
27.10.2006 kl. 12:45

Seminariet Konkurrenskraft och välfärd – klarar vi utmaningen 6.6.2006

Värderade seminariedeltagare, mina damer och herrar ! Konkurrenskraft och välfärd - klarar vi utmaningen? är temat för de följande tre timmarna. Ett tema som jag och min stödgrupp inför riksdagsvalet 2007 anser vara synnerligen viktigt.Läs mera »
06.06.2006 kl. 12:49

Kretsmöte i Karleby 23.4.2006

Fru minister, herr kretsordförande, bästa vänner Jag vill vara med och bygga ett bättre samhälle. Ett samhälle där alla har en plats och där man bryr sig. Därför ställer jag upp i riksdagsvalet 2007.Läs mera »
23.04.2006 kl. 12:50