Sagt & skrivet

Lasten hyväksikäyttöä vastaan on taisteltava maailmanlaajuisesti

Meidän on tehtävä vielä nykyistäkin enemmän yhteistyötä pelastaaksemme lapset eri puolilla maailmaa seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Olen tästä entistäkin vakuuttuneempi osallistuttuani pari viikkoa sitten Washingtonissa konferenssiin, jonka teemana oli lasten hyväksikäyttö internetissä.Läs mera »
22.10.2014 kl. 13:50

Vi måste göra mera i kampen mot utnyttjande av barn

Vi måste göra ännu mera tillsammans för att rädda barn runt om i världen från sexuellt utnyttjande. Det är jag än mera övertygad om efter att jag för ett par veckor sedan deltog i en konferens i Washington kring temat. Finland, som tillsammans med 53 andra länder har förbundit sig till denna sammarbetsgrupp, är berett att göra allt för att ytterligare underlätta myndigheternas samarbete över nationsgränserna.Läs mera »
19.10.2014 kl. 11:23

Debattartikel: Kampen mot utnyttjande av barn är global

Finland hör tillsammans med 53 andra länder till denna samarbetsgrupp som nu samlades till sin andra konferens. De exempel från levande livet som vi fick ta del av väckte synnerligen starka känslor av obehag hos oss deltagare. Inte sällan var det fråga om föräldrar som själva exploaterade sina minderåriga barn på nätet och bjöd ut dem till andra vuxna mot betalning. Läs mera »
15.10.2014 kl. 13:08

Kampen mot utnyttjande av barn är global

Vi måste göra ännu mera tillsammans för att rädda barn runt om i världen från sexuellt utnyttjande. Det är jag allt mer övertygad om efter att jag senaste vecka deltagit i en konferens i Washington under temat ”Global alliance against child sexual abuse online”.Läs mera »
11.10.2014 kl. 10:48

Yhdessä globaalia rikollisuutta vastaan

Osallistuin kuluneen viikon aikana Washingtonissa järjestettyyn Global Alliance verkostokokoukseen verkossa esiintyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumisesta. Kokouksen isännöi Yhdysvaltain oikeusministeri Eric Holder. Kokous liittyy vuonna 2012 perustettuun maailmanlaajuiseen kumppanuuteen, johon Suomi on sitoutunut yhdessä 53 muun maan kanssa. Global Alliance-verkoston tavoitteena on tehostaa sekä uhrien tunnistamista ja auttamista että hyväksikäyttäjien tunnistamista ja syytteeseen asettamista.Läs mera »
05.10.2014 kl. 12:36

Minoriters rättigheter kräver engagemang också av majoriteten

I samhället finns många befolkningsgrupper med specialbehov som behöver extra stöd för att kunna förverkliga sina rättigheter. Dessa grupper kan man inte ta för givet och därför behöver beslutsfattare och myndigheter ta sitt ansvar för att stöda dem. Läs mera »
28.09.2014 kl. 13:38

Vähemmistöjen ja rikosten uhrien asemaan parannusta

Viime viikkojen aikana politiikan saralla on tehty monta päätöstä, jotka edesauttavat vähemmistöjen sekä rikosten uhrien asemaa. Näistä ensimmäisenä haluan mainita naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen eli niin sanotun Istanbulin sopimuksen, jonka hyväksymistä koskevan esityksen hallitus antoi eduskunnalle vähän yli viikko sitten. Läs mera »
28.09.2014 kl. 13:35

19th Council of Europe Conference of Directors of Prison and Probation Services on 17 June 2014

The Finnish criminal policy is based on the Nordic welfare model. Securing the welfare, education and employment of the population are the cornerstones of a safe society. A consistent and reliable criminal sanction system and equal treatment before the law are essential with regard to both the welfare of citizens and the functioning of society. Läs mera »
17.06.2014 kl. 12:41

Ajatuksia Afrikasta

Tein toukokuussa virkamatkan Mosambikin pääkaupunkiin Maputoon. Tämä oli ensimmäinen vierailuni Afrikassa. Mosambik on yksi Suomen pitkäaikaisimmista kehitysyhteistyö kumppaneista.Läs mera »
14.06.2014 kl. 10:30

Vi måste stärka förtroendet inom EU

En av de viktigaste aspekterna i ett samhällsbygge är förtroende. I Finland är vi vana vid att lita på varandra och vi medborgare har ett starkt förtroende till våra myndigheter och våra domstolar. Det här beror långt på att vi i huvudsak är fria från korruption och på att öppenhet är en ledande princip i vår förvaltning.Läs mera »
03.05.2014 kl. 10:39