Sagt & skrivet

19th Council of Europe Conference of Directors of Prison and Probation Services on 17 June 2014

The Finnish criminal policy is based on the Nordic welfare model. Securing the welfare, education and employment of the population are the cornerstones of a safe society. A consistent and reliable criminal sanction system and equal treatment before the law are essential with regard to both the welfare of citizens and the functioning of society. Läs mera »
17.06.2014 kl. 12:41

Ajatuksia Afrikasta

Tein toukokuussa virkamatkan Mosambikin pääkaupunkiin Maputoon. Tämä oli ensimmäinen vierailuni Afrikassa. Mosambik on yksi Suomen pitkäaikaisimmista kehitysyhteistyö kumppaneista.Läs mera »
14.06.2014 kl. 10:30

Vi måste stärka förtroendet inom EU

En av de viktigaste aspekterna i ett samhällsbygge är förtroende. I Finland är vi vana vid att lita på varandra och vi medborgare har ett starkt förtroende till våra myndigheter och våra domstolar. Det här beror långt på att vi i huvudsak är fria från korruption och på att öppenhet är en ledande princip i vår förvaltning.Läs mera »
03.05.2014 kl. 10:39

Eurooppalaiset oikeusministerit Helsingissä

Elämä politiikassa on harvoin yksitoikkoista. Ensi viikko tuo mukanaan taas vähän erilaista näkökulmaa työhöni, kun Helsinkiin saapuu maanantaina joukko arvovaltaisia vieraita. Olen yhdessä pääministeri Jyrki Kataisen kanssa kutsunut eräitä EU-maiden oikeusministereitä Helsinkiin keskustelemaan Euroopan oikeusalueen tulevaisuudesta. Läs mera »
27.04.2014 kl. 08:31

Syrjinnästä päästävä eroon

Vähemmistövaltuutettu julkisti viime viikolla selvityksen Suomessa asuvien romanien kohtaamasta syrjinnästä. Tulokset ovat masentavia. Melkein 70 % kyselyyn vastanneista romaneista kertoi kokeneensa syrjintää jollakin elämänalueella viimeisen vuoden aikana. Suomen romanit kokevat arkielämässään jopa enemmän syrjintää kuin esimerkiksi somalialaistaustaiset henkilöt. Läs mera »
19.04.2014 kl. 12:55

Yksikin lyönti on liikaa!

Euroopan unionin perusoikeusviraston tällä viikolla julkaisemasta tutkimuksesta ilmenee, että Suomi on naisille yksi Euroopan väkivaltaisimpia maita. Tasa-arvon mallimaina tunnetut Pohjoismaat kuten Suomi, Ruotsi ja Tanska olivat väkivallan yleisyyttä mitattaessa melko samalla tasolla - noin 30 prosenttia naisista oli kokenut väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa taholta. Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden keskiarvo tässä suhteessa oli 22 prosenttia.Läs mera »
09.03.2014 kl. 13:01

Seksuaalista itsemääräämisoikeutta korostettava entisestään

Tällä viikolla toin hallitukselle tärkeän esityksen seksuaalirikosten rangaistusten tiukentamista, jonka hallitus yksimielisesti hyväksyi. Esityksen mukaan raiskauksia koskeva rangaistuskäytäntö ankaroituisi ja myös seksuaalinen häirintä säädettäisiin rangaistavaksi. Esitystä on valmisteltu pitkään ja huolellisesti meillä oikeusministeriössä.Läs mera »
19.01.2014 kl. 10:56

Dags att ratificera Istanbulkonventionen

Finland undertecknade Europarådets Istanbulkonvention som fastställer statens ansvar att förebygga och bestraffa våld mot kvinnor och familjevåld i maj 2011. Regeringen har meddelat att en proposition om att ratificera konventionen ska överlämnas till riksdagen under denhär regeringsperioden. Läs mera »
27.10.2013 kl. 12:16

Barnets bästa i främsta rummet!

Barns rättigheter har varit mycket på tapeten under de senaste veckorna. Vid Justitieministeriet har medling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde hög prioritet. Nästa år kommer den nya medlingsmodellen, där domaren biträds av en psykolog eller socialarbetare, att införas i hela landet. Hittills har ett försök med den nya modellen pågått i elva tingsrätter, bland annat i Österbottens tingsrätt. Ärendet bereds som bäst på ministeriet, och min avsikt är att en regeringsproposition kommer att överlämnas till riksdagen ännu i år. Läs mera »
20.10.2013 kl. 11:01

Lapsen etu aina etusijalla

Lasten huoltoriitojen asiantuntija-avusteinen sovittelu on ollut kokeilukäytössä muutaman vuoden ajan. Uusi sovittelumalli, jossa tuomarin apuna toimii psykologi tai sosiaalityöntekijä on tarkoitus saattaa valtakunnalliseksi ensi vuoden aikana. Oikeusministeriössä asiaa valmistellaan parhaillaan ja hallituksen esitys annetaan eduskunnalle nyt syysistuntokaudella. Läs mera »
12.10.2013 kl. 11:03