Sagt & skrivet

Pressmeddelande 09.05.2017: Regeringen spelar hasardspel med vårdreformen

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson förvånar sig över regeringens nonchalans gentemot bristerna i valfrihetsförslaget.Läs mera »
05.06.2017 kl. 11:17

Pressmeddelande 06.05.2017: Inser centerfältet blåsningen?

Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson oroar sig för att regeringens planer för landskapen tar makten från medborgarna och för över den på statsmakten.Läs mera »
08.05.2017 kl. 12:56

Pressmeddelande 27.04.2017: Henriksson: Öppna Borgå BB igen

Nyheten om att verksamheten på Barnmorskeinstitutet i Helsingfors upphör med omedelbar verkan väcker många frågor.Läs mera »
08.05.2017 kl. 12:39

Pressmeddelande 22.04.2017: Henriksson om vårdreformen: Spring inte huvudstupa in i väggen

Utlåtanderundan om regeringens föreslagna valfrihetsmodell innehöll mördande kritik gentemot hela vårdreformen. Bland annat ansåg hela 80 % av respondenterna att de inbesparingar regeringen eftersträvar med reformen inte kommer att uppnås.Läs mera »
24.04.2017 kl. 13:36

En ständig kamp för den lokala sjukvården

I tjugo år har jag varit med och jobbat för bland annat en fungerande vård i Jakobstad med omnejd.Läs mera »
24.04.2017 kl. 13:30

Pressmeddelande 06.04.2017: Henriksson: Trygga rådgivningstjänsterna

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen tryggar rådgivningstjänsterna i alla kommuner också efter vårdreformen. Läs mera »
24.04.2017 kl. 13:25

Pressmeddelande 04.04.2017: Henriksson i interpellationsdebatten: Sök ny valfrihetsmodell

Regeringen bör ta timeout och bereda valfrihetsmodellen på nytt. Det underströk partiordförande Anna-Maja Henriksson (SFP) i riksdagens debatt om vårdreformen på tisdagen.Läs mera »
24.04.2017 kl. 13:17

Vi ska fortsätta utveckla Jakobstad

Samhällsbygge är en ständigt pågående process. I Jakobstad har det under de senaste åren hänt mycket. Campus Allegro med Schaumansalen har blivit ett definitivt lyft för staden. Läs mera »
23.03.2017 kl. 10:56

Sydin 04.03.2017: Trygghet

Jag uppskattar de äldre. Jag uppskattar de människor som egenhändigt gjort det här landet till den välfärdsstat det idag är. Jag uppskattar de människor som osjälviskt jobbat för att kommande generationer ska ha avgiftsfri skola, ren mat och jämlik hälsovård. Jag uppskattar de människor som vi har att tacka för att Finland fortfarande är ett av världens bästa länder att bo och leva i. Jag vill belöna deras hårda arbete med en känsla av trygghet.Läs mera »
06.03.2017 kl. 13:14

Pressmeddelande 02.03.2017: Henriksson: Regeringen bygger luftslott

Det ursprungliga syftet med vårdreformen var mer jämlik vård åt alla finländare, bättre samarbete mellan socialvård, bashälsovård och specialsjukvård samt lägre kostnader för vården. Enligt SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson verkar det som om inga av dessa målsättningar kommer att uppnås.Läs mera »
06.03.2017 kl. 13:04