Finländska skolan i världsklass

15.12.2012 kl. 16:31
Pisa-undersökningen har i flera repriser visat att de finländska elevernas resultat är bland de bästa i världen. I veckan publicerade en ny internationell jämförelse, där fjärdeklassisternas kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskap testades. Igen än en gång hörde våra barn till de allra bästa i världen!

I läskunskap placerade sig Finland på delad andra plats med Ryssland. Bara eleverna i Hongkong var bättre. I de naturvetenskapliga ämnena placerade sig Finland på tredje plats och i matematiken på en åttonde plats. Det här är utmärkta resultat och vi har all anledning att vara stolta över vår skola! Dessutom är skillnaderna inom Finland små i jämförelse med andra länder. Var eleverna bor, i en stor stad eller liten by, i trängselfinland eller i glesbygden, inverkar inte nämnvärt på resultaten. Det är precis som det skall vara – vår skola är och skall vara jämlik.

Det finns ändå en del orosmoln. Familjens ekonomiska ställning inverkar på barnens inlärningsresultat i alla de testade kategorierna. Dessutom är skillnaderna mellan flickornas och pojkarnas läskunskaper oroväckande stora. De facto är de bland de största i hela undersökningen. Det är mycket viktigt att vi hittar former att stöda pojkarnas läsning så att de når upp till samma nivå som flickorna. Överlag klarade sig de svenskspråkiga eleverna något sämre än de finskspråkiga. Men vi kan notera att det inte finns helt tillförlitlig statistik i och med att urvalet på finlandssvenskt håll var väldigt litet.

Däremot visar undersökningen att de finländska eleverna ligger i botten gällande inlärningsmotivationen. Det här är oroande. Nyfikenheten och glädjen att lära sig nya saker behöver uppmuntras. Undersökningen ger oss anledning att fråga oss om vi till alla delar har lyckats när det gäller en sporrande undervisning. Kanske vi borde se över våra inlärningsmetoder också med tanke på trivseln i skolan. Vi har redan bra resultat, men vi vill också i framtiden ha motiverade, glada och ivriga elever! 

Kolumn i Sydösterbotten 15.12.2012