Äldrevården mått på välfärden

21.10.2012 kl. 16:57
Hur väl vi tar hand om våra äldre är ett mått på hur bra vårt välfärdssamhälle fungerar. Seniorerna utgör en betydande del av Finlands befolkning och det faktum att vi har allt fler äldre visar att vi gjort något rätt i vårt samhällsbygge, att den nordiska välfärdsmodellen fungerat. Sen är det ett faktum att de unga är för få, och däri ligger också våra framtida utmaningar.

Det krävs en långsiktig och målmedveten äldrepolitik på alla nivåer i vårt samhälle – i äldreråd, i kommunfullmäktigen och i riksdagen. Och det krävs en politik där de äldre aktivt är med och fattar beslut om sin framtid. Seniorerna är individer med olika behov och därför kan inte lösningarna heller vara exakt likadana. Vi behöver mera valfrihet i äldreomsorgen och vi behöver skräddarsydda lösningar som passar den enskilda.

I detta sammanhang vill jag lyfta upp vikten av servicesedlar. De är ett utmärkt sätt att betona olikheter, men ändå ge lika möjligheter. Via servicesedlarna kan man välja den lösning som passar bäst, oavsett om det gäller hemservice eller hemvård eller varför inte hemsjukvård. Systemet med servicesedlar borde utvecklas, också i Jakobstadsregionen, så att den äldre själv har flere alternativ att välja mellan. Självfallet skall också den kommunala hemservicen alltid vara ett alternativ.

En klok kommun är en kommun som också satsar på närståendevårdarna. Närståendevården möjliggör att vi kan undvika en onödig och kostnadskrävande institutionsvård samtidigt som den äldre får bo hemma i närheten av nära och kära. Men det är också viktigt att komma ihåg att närståendevårdaren behöver pauser och tid för vila samt återhämtning.

Den nya äldreomsorgslagen, som regeringen kom överens om i augusti, kommer att ges till riksdagen under hösten. Det är på tiden att vi får en sådan lag! Målet med lagen är att ge en snabbare och bättre service samt att främja de äldres hälsa och välfärd. Detta sker bland annat via obligatoriska äldreråd i varje kommun – en viktig institution för att seniorerna också konkret skall kunna påverka. Gällande själva servicen finns också mycket nytt, bland annat rätten för de äldre att få en individuell serviceplan med en egen ansvarsperson i kommunen. Det här är stora och viktiga steg mot en bättre och anpassad vård. En vård som inbjuder till ett värdigt åldrande.

Kolumn i Österbottens Tidning 21.10.2012