Ett år som minister

22.06.2012 kl. 17:23
På midsommarafton har Jyrki Katainens regering suttit i exakt ett år. Samtidigt innebär det att jag får blicka tillbaka på ett händelserikt år som justitieminister. Den nuvarande sexpartiregeringen har trots det vida spannet och de ideologiska skillnaderna lyckats rätt väl med att dra åt samma håll, kanske på grund av att alla insett situationens allvar och behovet av samarbete och kompromissvilja.

Trots min tidigare erfarenhet som riksdagsledamot innebar ministerskapet en stor omställning. Inom loppet av några veckor skulle jag sätta mig in i justitieministeriets breda förvaltningsområde, med allt från fångvård och domstolsförvaltningen till dataskyddsfrågor och regeringens människorättspolitik. Men ofta har det ändå känts som om tidspressen och den fullspäckade ministerkalendern har varit en större utmaning att bemästra än alla nya frågeställningar. Som helhet har det ändå varit ett mycket positivt år, fyllt av många nya lärdomar och intressanta människomöten samt viktiga beslut och linjedragningar. Att vara Ålandsminister är också mycket intressant.

De senaste veckorna har präglats av slutruschen inför sommarpausen. Frågan om hur framtidens hovrätts- och förvaltningsdomstolsnätverk skall se ut, välsignades av ministerarbetsgruppen Halke denna vecka. Helt i enlighet med mina linjedragningar minskar antalet hovrätter med en och antalet förvaltningsdomstolar med två, så att Östra Finlands hovrätt och Kouvola hovrätt slås ihop och får säte i Kuopio. Detsamma gäller för förvaltningsdomstolarna på de här orterna. Dessutom slås Uleåborg och Rovaniemi förvaltningsdomstolar ihop och placeras i Uleåborg. Hovrätterna i Helsingfors, Rovaniemi, Åbo och Vasa hålls intakta.

Om regeringens första år har varit fullt av utmaningar kommer nästa år med säkerhet också att vara det. Här hemma i Finland måste vi fortsätta jobba för att förhindra utslagningen och barnfattigdom. Vi behöver också satsa på innovationer och uppmuntra till företagsamhet. Nokias drastiska nedskärningar får inte förlama oss. Vi skall minnas att det ur en kris också kan födas något gott.

I Europa måste vi gemensamt hitta en hållbar väg ut ur den ekonomiska kris som ännu pinar oss. Vi sitter alla i samma båt och vi skall hjälpa varandra, men krismekanismer och lån kan aldrig bli en permanent lösning, utan skall vara ett undantag. I slutändan måste vart och ett land ta ansvar för sin egen ekonomi.

Nu skall det snart bli skönt med semester! Men innan dess skall jag bland annat ännu hinna träffa mina nordiska justitieministerkolleger i Oslo, vilket jag ser fram emot.

Trevlig sommar!

Kolumn i Österbottens Tidning 22.6.2012