Ett plock av veckans smörgåsbord

09.06.2012 kl. 09:04
Den senaste veckan har bjudit på en synnerligen blandad kompott. På måndagen och tisdagen fortsatte SFP:s ordförandeturné med bra diskussioner i Närpes respektive Lovisa. Däremellan hann jag medverka i regeringens aftonskola på tisdagmorgon. Vi slog fast riktlinjerna för hur kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen skall gå vidare.
På onsdagkväll stod jag värdinna för en diskussion kring svenskan i metropolen tillsammans med bland annat Gunvor Kronman. Ett tillfälle som visade behovet att fortsätta diskutera en metropolförvaltningsmodell, och möjligheten till en svensk kommunöverskridanden nämnd. Metropolområdets svenskspråkiga på 65.000 personer motsvarar de facto en medelstor stad i vårt land. Annat som hänt är att regeringen i torsdags godkände ett nytt integrationspolitiskt program för åren 2012-2015. Jag har också fått ta del av resultaten i Språkbarometern, som kommer att publiceras nästa vecka.

Det integrationspolitiska programmet är ambitiöst. Anmärkningsvärt är att arbetslösheten bland invandrare är tre gånger större än hos urbefolkningen. Därför finns ett starkt fokus på att öka sysselsättningen bland invandrare. I detta har också många kommuner i Österbotten lyckats föredömligt väl. Språkkunskaper, utbildning och arbete är nycklarna till en god integrering. Programmet betonar också glädjande nog att språkundervisning ska erbjudas våra nyfinländare på både finska och svenska.

Kommunreformen har väckt mycket tankar och diskussion. Svenska folkpartiet har alltid betonat en reform utan tvång och när vi i regeringen på tisdagen slog fast riktlinjerna för den fortsatta reformen var detta också en av byggstenarna. Regeringens beslut innehåller starka skrivningar om svenskan och tvåspråkigheten. I beslutet konstateras bland annat att en språkkonsekvensutredning bör göras samt att man vid sidan av grundlag och språklag också skall beakta grundlagsutskottets tidigare linjedragningar gällande förvaltningsreformer och kommunindelning. Detta är resultatet av Svenska folkpartiets målmedvetna arbete.

För min och partiets del kulminerar veckan ändå i helgens partidag i Karleby. Stefan Wallin lämnar över stafettpinnen i och med att vårt goda parti idag väljer ny ordförande. När jag för 16 år sedan gav mig in i politiken på allvar gjorde jag det av nyfikenhet och för att jag ville vara med och bygga samhälle. Politik är ett lagspel. Det handlar om att gemensamt sätta upp målen, att få varje spelare i laget att känna sig viktig och att ha en klar strategi för att gå framåt. Det handlar om att kunna lyssna, förhandla, kompromissa med andra människor och andra partier, men så att man alltid vet var gränsen går. Svenska folkpartiet har varit en bärande kraft i det finländska samhällsbygget i över etthundra år och på den vägen skall vi fortsätta!

Jag är beredd att lägga mig i blöt, att vara lagkaptenen som aktiverar, involverar och engagerar – att vara den samlande kraften för stad, landsbygd och metropol i världens bästa parti. Svenska folkpartiet!

Kolumn i Vasabladet 9.6.2012