Pälsdjursnäringen är en viktig sysselsättare

21.05.2012 kl. 09:37
Pälsdjursnäringen är en viktig näring för landsbygden och i synnerhet för Österbotten. Den sysselsätter över 17.500 personer i Finland och exportintäkterna uppgår till ca 300 miljoner per år. 98 procent går på export.

Pälsdjursnäringen är en viktig näring för landsbygden och i synnerhet för Österbotten. Den sysselsätter över 17.500 personer i Finland och exportintäkterna uppgår till ca 300 miljoner per år. 98 procent går på export.

Dessa siffror är viktiga att komma ihåg när man diskuterar näringens vara eller inte vara i Finland, poängterade justitieminister Anna-Maja Henriksson under sitt besök i Nykarleby på måndag.

Henriksson som besökte Granlunds pälsfarm i Munsala, konstaterade vidare att de flesta pälsfarmer är familjeföretag och dagens skötsel- och uppfödningsmetoder baserar sig på lång erfarenhet, forskningsrön och kvalitetstänkande. Kvalitetsrådgivare besöker farmerna och försäkrar sig då om att verksamheten motsvarar lagstadgade krav.

Det är anmärkningsvärt att Finland är det enda land i världen där man kan studera pälsdjursskötsel på andra stadiet och avlägga yrkesexamen i pälsdjursuppfödning, tillade Henriksson.

- Vi bör komma ihåg att pälsdjursnäringen är laglig, starkt sysselsättande både direkt och indirekt och av stor betydelse för vissa kommuners ekonomi och sysselsättningsgrad, fortsatte Henriksson.