Regeringen överens om budgetramarna

27.03.2012 kl. 10:07
I torsdags hölls regeringens ramria, där man slog fast ramarna för statsbudgeten för de inkommande fyra åren. Den ekonomiska situationen är inte helt enkel, även om det går bra på vissa håll i landet. Därför krävs en hel del svåra beslut för att balansera ekonomin. Skattehöjningar på 1,5 miljarder är att vänta fram till år 2015 samtidigt som kostnaderna skärs ner med 1,2 miljarder.

Momsen höjs med en procentenhet, vilket ger staten cirka 750 miljoner i inkomst. Kommunernas statsandelar skärs med 500 miljoner, men omkring hälften av detta kommer tillbaka till kommunerna via en större andel av samfunds- och avfallsskatten. Löntagarna drar sitt strå till stacken i och med att inga indexjusteringar görs på inkomstskatten under de närmaste två åren. Det innebär i praktiken att skatten skärps. De som har de allra högsta inkomsterna, över 100 000 euro per år, kommer också att få en tillfälligt höjd skatt.

Resten av inbesparingarna sker på vart och ett av ministerierna. Också justitieministeriet måste delta i spartalkot. Det kommer inte att bli lätt. Av våra medel går över 70 % till lönekostnader. En annan stor utgiftspost är hyrorna för bland annat fängelser och domstolar. Men det är klart att vi också skall se om vårt hus. En nyckel till framtida effektivering är moderna datasystem. Under mitt besök på Svea hovrätt i Stockholm i tisdags, fick jag se hur väl utrustade man är i de svenska domstolarna. Där bandas bl.a. vittnesförhör i underrätten, som sen spelas upp i hovrätten. Vittnet behöver alltså inte komma på nytt för att säga samma sak som i tingsrätten. Den här vägen tror jag också vi skall gå i Finland.

Ramrian innehöll flera goda nyheter. Regeringen gör satsningar på ungdomarna, de med de lägsta inkomsterna och på tillväxt. Varje ung människa ska efter grundskolan garanteras någon form av utbildning, jobb eller läroavtal. Löntagarna med de lägsta inkomsterna får ett höjt arbetsinkomstavdrag som kompensation för utebliven indexjustering av inkomstskatten. Dessutom bibehålls indexjustering på pensioner och övriga socialbidrag. Jag är också glad att hemvårdsstödet bibehålls och att vi inte behöver skära i barnbidraget, utan att det räcker med att frysa indexet.

A och O är också satsningarna på tillväxt. Utan företag och arbetsplatser går landet som bekant inte runt och därför är satsningarna på tillväxtökande skattesporrar oerhört viktiga. Detta görs bland annat via avdrag för forskning och utveckling. Synnerligen centralt är också att arbetsmarknadsparterna på torsdag kom överens om åtgärder för att förlänga arbetskarriärerna. Som helhet är jag nöjd, en del kunde vara bättre, men mycket skulle också ha kunnat vara mycket värre. En satsning på tillväxt, ungdomar och de med de lägsta inkomsterna är rätt väg att gå.

Kolumn i Vasabladet 27.3.2012