Ny president under festliga former

04.03.2012 kl. 10:11
Under den gångna veckan installerades Sauli Niinistö som vårt lands 12:e president under högtidliga former. Själva installationsproceduren, med tal av såväl den avgående som den tillträdande presidenten i riksdagens plenisal, samt ceremonierna på slottet då den nya presidenten hälsade på diplomatkåren och de högsta tjänstemännen, står kanske för det närmaste vi kommer kunglig pompa och ståt. Väl så!
Ceremonierna berättar nämligen mycket om republiken Finlands historiska ursprung, inte minst om vår anknytning till det svenska kungariket, men också om vår tid som autonomt furstendöme under den ryska kejsaren.

President Tarja Halonens avskedstal stämde på många punkter till eftertanke. De ökade inkomstskillnaderna och därmed ojämlikheten i samhället har inte åtgärdats tillräckligt. Minoritetens rättigheter och en hållbar utveckling måste vi värna om. Halonen tog mycket stark ställning för svenskan och varje medborgares rätt att använda sitt modersmål. Med tanke på den aktuella kommunreformen är det också värt att notera hennes tydliga språk vad gäller beaktande av språkliga rättigheter i förvaltningen.

President Niinistös första tal som president vittnade om att vi antagligen har att se fram emot många retoriskt välformulerade tal framöver. Vad innehållet gäller noterade jag i synnerhet hans starka ställningstagande för välfärdsstaten. Han betonade inte bara statens roll för ekonomin, utan att vi människor som individer också måste växa om vi ska kunna fortsätta skapa välfärd. Värt att notera är också Niinistös poäng om att tillväxten alltid måste ske på människans och miljöns villkor.

I övrigt präglades veckan av försvarsreformdebatten som fortsatte het både i och utanför riskdagen. Förvarsminister Stefan Wallin, som under de gångna veckorna oförtjänt fått utstå både det ena och det andra, kunde ändå lugnt och med sakargument avvärja oppositionens stundtals fräna kritik. Statsminister Jyrki Katainen betonade också att hela regeringen och alla regeringspartier står enade bakom försvarsreformen. Med krympande årskullar, har vi inte råd att upprätthålla halvtomma kaserner.

Slutligen bjöd veckan också på lite avkoppling i form av premiären av Kristina från Duvemåla på nyrenoverade Svenska Teatern. Och vilken föreställning det var! Underbart skönsjungande solister, spännande skiftande dekorer, och stor dramatik som berörde. Kristina-musikalen, som hämtats till Finland av ABBA-legenderna Benny Andersson och Björn Ulvaeus är förresten också den ett bra exempel i modern tid på våra nära band till Sverige och vår nordiska tillhörighet.

Kolumn i Österbottens Tidning 4.3.2012