Vi behöver en president i tiden - dags att vakna till!

18.01.2012 kl. 10:20
På söndag väljer Finlands folk president. Tarja Halonens 12 år som republikens president, den första kvinnan någonsin, går mot sitt slut. I vårt land kan man sitta högst två perioder och gott och väl så. Annat var det på Kekkonens tid. Men till den tiden skall vi inte gå tillbaka.

Samhället förändras ständigt. Vi lever i en global värld, där vårt beroende av andra länder, av fungerande samarbete och goda relationer men också personliga kontakter har blivit allt viktigare.

Presidentens maktbefogenheter är inte mera vad de en gång var. Men presidenten i Finland har ännu en betydande roll. Inte minst då det gäller landets utrikespolitik som regeringen leder i samråd med presidenten. På den inrikespolitiska arenan, har presidenten främst betydelse som opinionsbildare.

Det moderna Finland behöver nu en president som sitter i tiden. En person som har förmåga att se helheter, som har bred internationell erfarenhet, som lyssnar och som vågar stå upp för värden som för oss finländare är viktiga. Rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter, varje människas lika värde.

Presidentens roll som dörröppnare för näringslivet ute på den globala arenan skall heller inte underskattas. En språkkunnig, representativ president kan vara guld värd för ett litet land som Finland (som saknar kungahus).

För mig är valet därför enkelt. Eva Biaudet har alla de egenskaper vår framtida president behöver. En röst på Eva är också en klar röst för svenskan och det tvåspråkiga Finland.

Nu gäller det att minnas, att valet inte avgörs av gallupar. Valet avgörs av givna röster av Finlands folk. Jag har dessutom svårt att tro att nittiofemprocent av alla som röstar, tycker att tolv år med en kvinna vid rodret räcker. Vårt land kommer att fira 100 år av självständighet under den kommande presidentens tid. Att två av landets tolv presidenter då kunde ha varit kvinnor, skulle inte sitta fel.

Nu är det upp till dig och mig. Gör din röst hörd.

Kolumn i VBL och ÖT 18.1.2012