Bryssel – en knutpunkt i Europa

08.03.2013 kl. 14:13
Denna vecka har jag tillbringat två långa, men mycket intressanta och givande arbetsdagar i Bryssel. Jag deltog i EU-justitieministrarnas regelbundet återkommande möte och i samband med det prickade jag in en extra arbetsdag i Bryssel för att hinna träffa en del människor och knyta kontakter.
Bryssel – en knutpunkt i Europa

Denna vecka har jag tillbringat två långa, men mycket intressanta och givande arbetsdagar i Bryssel. Jag deltog i EU-justitieministrarnas regelbundet återkommande möte och i samband med det prickade jag in en extra arbetsdag i Bryssel för att hinna träffa en del människor och knyta kontakter. Nätverkande är bland annat viktigt för att kunna föra fram Finlands intressen i EU och för att få nya tankar och idéer som man kan hämta med sig hem. I detta är språkkunskaper ett betydande arbetsredskap.

I Bryssel träffade jag bland andra de finländska EU-parlamentarikerna Anneli Jäätteenmäki och Svenska folkpartiets Nils Torvalds. Med dem diskuterade jag bland annat ökad öppenhet i EU, dataskydd och europeiska politiska partier. Jag träffade också den liberala ALDE-gruppens ordförande Guy Verhofstadt för att prata om de mångåriga budgetramarna för EU. Vi var båda överens om att en måttfull budgetlinje är den bästa just nu.

Under kvällen träffade jag också den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström. Korruption och människohandel var två av sakerna på agendan. Bägge är mycket viktiga teman som kommissionär Malmström starkt lyft fram under sin period. Kommissionen håller i detta nu på att göra en utvärdering av korruptionen i Europa och varje land granskas enskilt. Detta skall, till sommaren, mynna ut i en rapport där man lyfter upp såväl positiva exempel som brister. Kommissionär Malmström konstaterade att vid upphandling inom EU:s område försvinner cirka 25 % av intäkterna via korruption. En skrämmande stor siffra som måste fås ner om vi vill skapa en hållbar ekonomisk utveckling i Europa. Jag ger mitt fulla stöd till kommissionär Malmström i detta viktiga arbete. Det är av största vikt att få bukt med korruptionen av många orsaker, också för att vi ska ta oss helskinnade ur den ekonomiska krisen. Att världen är liten, kunde vi ännu en gång konstatera. Det visade sig att kommissionär Malmström besökt Österbotten och frågade mig om jag känner till Pias Livs i Larsmo och Nisses biffar. 

Under rådet för rättsliga och inrikesfrågor behandlades bland annat det europeiska dataskyddspaketet. Det är bra att modernisera regelverket kring datasäkerhet, men det kräver också ett balanserat resultat där vi beaktar dagens ungas bekymmerslösa sätt att leva en del av sitt liv på de sociala medierna samtidigt som vi måste trygga personlig integritet och möjligheten att få bort uppgifter från nätet. Det är ingen lätt balansgång vilket bland annat syns genom att förslaget fått över 4000 ändringsförslag i Europaparlamentet. På rådsmötet diskuterades också valutaförfalskning och vilka åtgärder som kan vidtas för att förhindra att bland annat euron förfalskas. Efter en lång mötesdag kändes det bra att kunna flyga direkt från Bryssel via Stockholm till Kronoby – dagens förbindelser har verkligen krympt avståndet mellan olika regioner i Europa.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (sfp)