Frivilligarbete är en av grundpelarna i vårt demokratibygge

10.12.2011 kl. 11:20
Under den gångna veckan hade jag tillsammans med republikens president äran att få dela ut de första nationella demokratiprisen till fem pristagare som alla genom sitt engagemang har visat exempel hur vi kan stärka delaktigheten oss människor emellan.

Temat för demokratipriset detta första år var frivilligarbete. Ett starkt medborgarsamhälle utgör en av grundpelarna i vårt demokratibygge. Genom delaktighet stärker vi vårt inbördes förtroende och genom egna initiativ kan vi utveckla vårt välfärdssamhälle. Alla fem vinnare av årets pris är bevis på att vi, om vi vill, kan inverka på våra medmänniskors och vår omgivnings välbefinnande.

Årets pristagare bestod av allt från Pensionärsföreningen i Ylistaro som ordnar stimulerande verksamhet för åldringar, till Käpy - lapsikuolemaperheet som stöder familjer som mist sitt barn och som lätt isolerar sig i sin sorg eftersom de saknar stöd och förståelse. Båda initiativen är fina exempel på hur vi genom att visa medmänsklighet på samma gång kan ge och få tillbaka. Pensionärsföreningen har insett att även om samhället ser till att åldringarnas grundbehov i stort sett är tillfredställda, så saknar många en vän och någon att tala med. Käpy-föreningen igen har förstått att endast människor med liknande erfarenheter i vissa fall kan förstå och hjälpa varandra. Det stöd föreningen ger har visat sig vara oersättligt i ett samhälle där döden och sorgen inte längre har någon självklar plats.

En annan av pristagarna är Luetaan yhdessä - Vi läser tillsammans -nätverket som stöder invandrarkvinnors integrering genom att ordna undervisning i finska och svenska. Denhär verksamheten stärker samhörigheten och främjar på ett fint sätt möjligheterna för ett fördomsfritt möte mellan finländare och invandrare i en tid då rasistiska uttalanden och hätskt beteende tyvärr blivit allt vanligare. Att lära sig språket i sitt nya hemland är en oerhört viktig nyckel till en god integrering.Slutligen gick detta års pris till två individer som genom sin fördomsfria attityd och energi har lyckats vitalisera sin boendemiljö. Otto-Ville Mikkelä har organiserat olika by- och kulturevenemang och genom dem utvecklat sin hemstadsdel Kasberget i Helsingfors. Hans insikt är att för att människor ska trivas i en stor stad är det viktigt att den omedelbara omgivningen upplevs som trivsam. Re gina Wittsberg från Vittisbofjärd i Björneborg har i sin tur lyckats engagera 'en hel by' genom att ordna meningsfull verksamhet över generationsgränserna. Tack vare hennes energi och uppfinningsrikedom stannar nuförtiden många unga kvar på hemorten istället för att flytta bort.

Tema för nästa års demokratipris är barnets rättigheter och demokrati. Med det här valet vill vi på justitieministeriet poängtera att barns och ungdomars möjligheter att påverka sin omgivning är central för demokratins utveckling. Låt årets pristagare fungera som en inspirationskälla och hitta på ny verksamhet som stöder vårt medborgarsamhälle!