Pressmeddelande 19.10.2011 - Viktigt att trygga polisutbildningen på svenska

19.10.2011 kl. 12:34
Det är oerhört viktigt att vi kan utbilda tillräckligt med svensk- och tvåspråkiga poliser med tanke på rättssäkerheten i vårt land, säger SFP:s viceordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Det är oerhört viktigt att vi kan utbilda tillräckligt med svensk- och tvåspråkiga poliser med tanke på rättssäkerheten i vårt land, säger SFP:s viceordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

-Då man blir misstänkt för ett brott eller vittne till en händelse har medborgaren en absolut rätt att använda sitt modersmål, finska eller svenska, i kontakten med polisen. Samma gäller naturligtvis då man blir stannad i en razzia för att ge ett blåsprov eller motsvarande. Ur rättsäkerhetssynvinkel är det av stor betydelse att kunna bli förstådd, för att förhörsprotokollen ska bli korrekta. Missförstånd i samband med polisförhör kan i värsta fall leda till felaktiga domslut.

Det finns en oro gällande den svenska polisutbildningslinjen vid Polisyrkeshögskolans framtid. Den oron måste tas på allvar, säger Henriksson.
– I regeringsprogrammet finns en tydlig skrivning om att polisutbildningen på de båda nationalspråken säkerställs. Det är regeringens uppgift att leva upp till den skrivningen också i praktiken.