Trevande start i riksdagen

15.05.2011 kl. 13:01
Det har snart gått fyra veckor sedan riksdagsvalet. Ett val som blev omtumlande på många sätt. Så omtumlande, att en ny regering ännu inte kunnat se dagens ljus.
Det har snart gått fyra veckor sedan riksdagsvalet. Ett val som blev omtumlande på många sätt. Så omtumlande, att en ny regering ännu inte kunnat se dagens ljus.

Aldrig tidigare har vi i finsk politik sett något motsvarande. Att ett parti ökar sitt understöd så att riksdagsgruppen förstoras från 5 ledamöter till 39. Men det lyckades Timo Soini och hans Sannfinländare med. Vilka konsekvenser det kommer att få för politikens färdriktning i vårt goda land återstår att se.

Det är en sak att vinna ett val, det är en helt annan sak att kunna leva upp till de förväntningar man skapat. Speciellt om de löften som givits under kampanjen är orealistiska och närmast omöjliga att förverkliga i praktiken. Det är just det som är populistpartiernas dilemma.

Redan frågan om stödet till Portugal och Finlands fortsatta EU-politik vittnar om just det här. Självfallet går det inte för ett land att plötsligt över en natt, byta kurs med 180 grader. Finland är ett litet land, som är oerhört beroende av världen runtom. Vår välfärd bygger långt på vår export, på vårt kunnande samt på en uppfattning att man kan lita på oss. Vi har under åratal byggt upp vårt förtroendekapital på den europeiska och internationella arenan. Vi har också velat vara landet som medverkar till att lösa problem, inte skapa dem. Den linjen måste också vara vårt rättesnöre härifrån framåt. Därmed inte sagt att vi alltid måste vara bäst i klassen.

Jyrki Katainen har haft tunga dagar och veckor som regeringssonderare. För oss i Svenska riksdagsgruppen har arbetet under de senaste veckorna bestått av att svara på Katainens frågor om hur vi ser på bl.a. landets ekonomi och EU-politiken, vilka lagstiftningsprojekt vi anser vara de viktigaste under kommande period och så vidare. För oss är det viktigt att få ekonomin i balans, att främja sysselsättningen och trygga välfärden för alla. Det betyder också att den kommande regeringen måste ta ett speciellt ansvar för att förbättra situationen för dem som har det allra sämst ställt.

Jag är oerhört glad över att partiledarna Katainen och Urpilainen hittade en gemensam melodi, gällande Portugal-paketet och de ekonomiska stödmekanismerna. Att Soini valde som en följd härav att gå i opposition var föga överraskande. Nu kan regeringsförhandlingarna ta fart på allvar. Svenska riksdagsgruppen beslöt i fredags att tacka ja till regeringssonderarens invit att delta i förhandlingarna. Vi har mycket arbetet framför oss, och jag är oerhört tacksam att jag fått väljarnas förtroende att fortsätta det viktiga samhällsbygget.

Anna-Maja Henriksson

Riksdagsledamot

SFP