Pressmeddelande: Nu måste partierna bekänna färg i språkfrågan

13.04.2011 kl. 14:11
- Att Europarådet nu reagerar och varnar för att svenskans ställning
som nationalspråk i Finland är hotad på sikt, borde få varje parti att
på allvar bekänna färg i språkfrågan före valet.
- Att Europarådet nu reagerar och varnar för att svenskans ställning
som nationalspråk i Finland är hotad på sikt, borde få varje parti att
på allvar bekänna färg i språkfrågan före valet. Vill man ta tag i
problemen och bristerna och åstadkomma reslutat eller vill man inte,
frågar riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Anna-Maja Henriksson?

För väljarna är det viktigt att veta vilken inställning partierna har
till Ahtisaarigruppens handlingsprogram för ett Finland med två
nationalspråk och hur partierna ställer sig till att ta in programmet
i nästa regeringsprogram.

- Det är helt uppenbart att vi behöver en långsiktig språkstrategi i
det här landet för hur landets två nationalspråk skall stödjas och
utvecklas och det här måste kompletteras med en konkret handlingsplan
för hela nästa regeringsperiod, säger Henriksson.

- Det behövs en ansvarig minister för nationalspråken i nästa regering
för att på riktigt få någon ordning på ansvarsfrågan för
nationalspråken och koordineringen av regeringens språkpolitik. Den
portföljen kan lämpligen kombineras med en annan
substansministerportfölj enligt samma modell som t.ex. Jan Vapaavuori
idag är nordisk samarbetsminister vid sidan om bostadsminister och
Stefan Wallin är minister med ansvar för jämställdhetsfrågor vid sidan
om idrotts- och kulturminister, säger Henriksson.

- Sannfinländarna har redan meddelat att Ahtisaarigruppens rapport hör
hemma i skräpkorgen. Tydligen hör då svenskan också på sikt hemma där
enligt dem. Varje ansvarstagande parti i detta goda land borde inse
att ett tvåspråkigt Finland är ett rikare Finland och att det goda vi
har också måste vårdas. Nu gäller det att bekänna färg och visa
politisk vilja, avslutar Henriksson.