Svenskans framtid på spel och landets rykte därmed

11.04.2011 kl. 14:17
Om några dagar väljer Finlands folk väg för fyra år framåt, men valet kan få konsekvenser för betydligt längre tid framåt än så. Ute på gator och torg har jag mött många oroade människor.
Om några dagar väljer Finlands folk väg för fyra år framåt, men valet kan få konsekvenser för betydligt längre tid framåt än så. Ute på gator och torg har jag mött många oroade människor. Hur skall det gå med det svenska i vårt land? Varför har det blivit såhär? Vad kan vi göra?

Visst är jag också orolig, och visst kändes det obehagligt då glåporden mot svenskan förmedlades till oss via radion från demonstrationen på riksdagshusets trappa. Det fanns mycket mera bakom den demonstationen än bara en ambition att få bort svenskan som obligatoriskt språk i skolan.

För det är så, att Finskhetsförbundet (Suomalaisuuden liitto) har en stark koppling till Sannfinländarna, och på Finskhetsförbundets agenda finns som högsta mål att göra Finland enspråkigt finskt. Så tågordningen är klar för dem, först den obligatoriska svenskan bort, sedan kommer man att gå åt tjänstemannasvenskan, och därefter kan man börja kräva ändringar i grundlagen för att få bort svenskan som nationalspråk. Låt mig säga det en gång för alla. Detta goda land har inget att vinna på en sådan politik, tvärtom vi har allt att förlora. Och nu gäller det för alla som vill fortsätta att leva i ett tvåspråkigt land, med dörren öppen till Norden, att i det kommande valet starkt ta avstånd från alla de krafter som vill gå åt det svenska i vårt land.

Faktum är att Finland på den internationella arenan har haft ett gott rykte om sig då det gäller hur man skött sin språkliga minoritet. Man har sett oss som ett föredöme för andra länder. Nu äventyras det ryktet och Finlandsbilden håller på att förändras radikalt.

Var med och slå vakt om det svenska i vårt land. Var med och hjälp oss så att vi når till regeringsförhandlingarna. Dit når vi om SFP får ett tillräckligt starkt stöd. Då kan vi också påverka regeringsprogrammet och jobba starkt för att få in handlingsprogrammet för ett land med två nationalspråk, som vi i Folktingets styrgrupp arbetat fram med president Ahtisaari som ordförande.

Nu om någonsin behöver den svenska rösten höras i Finlands riksdag.

Anna-Maja Henriksson

SFP