Finns det plats för vår nästa ?

10.04.2011 kl. 14:19
Finland har förbundit sig att ta emot 750 kvotflyktingar per år. Dessa människor har flytt från sitt hemland på grund av förföljelse. FN har gett dem flyktingstatus och många av dem har redan bott i flyktingläger i flera år.
Finland har förbundit sig att ta emot 750 kvotflyktingar per år. Dessa människor har flytt från sitt hemland på grund av förföljelse. FN har gett dem flyktingstatus och många av dem har redan bott i flyktingläger i flera år.

Det är svårt för oss att kunna föreställa sig hur det skulle kännas att vara i deras kläder. Utan hemland, utan arbete, utan allt. Många av dessa människor har blivit utsatta för tortyr och många har också förlorat sina närmaste anhöriga på de mest brutala sätt.

Vår region har beslutat att ta emot 50- 60 kvotflyktingar. Nu är 20 av dessa på kommande till Jakobstad. Är det verkligen så, Helinä Sipinen, att vi inte har plats för dessa människor? Vilka kommuner i Finland skulle vara bättre lämpade att ta emot dessa flyktingar enligt dig? Eller är det så att Sannfinländarna inte vill att Finland följer de internationella avtal som vi förbundit oss till?

I invandringsdebatten blandar man ofta ihop gröten och vällingen. Det finns många olika former av invandring. Kvotflyktingarna är i en helt annan situation än t.ex. asylsökande. Kvotflyktingarna har flyktingstatus redan då det kommer till landet, vilket betyder, att de redan då har tillstånd att stanna i landet.

Under 2000-talet har antalet asylsökande i Finland uppgått till ungefär 1500- 6000 per år.

Av asylsökandena utvisas ca. 70 procent från landet, på grund av att de inte uppfyller de kriterier som lagen ställer för beviljande av uppehållstillstånd. Största delen, eller ungefär 90 procent av invandrarna som kommer till Finland är andra än asylsökande.

 Anna-Maja HenrikssonRiksdagsledamot och kandidat

SFP