Vi skall satsa på skolan, barnen och de unga

06.04.2011 kl. 14:21
Att satsa på skolan är att satsa på våra barn och på Finlands framtid. Vi har en bra skola i Finland idag, men inget är så bra att det inte kan bli bättre.
I takt med att man ökat på undervisningen i bl.a. de naturvetenskapliga ämnena, har undervisningstimmarna i konstnärliga och ”lättare” ämnen dragits ner. Samtidigt kommer det larmrapporter om våra barns o ungas hälsa. Alltför många har en oroväckande svag kondition.

Alla vet att barn behöver få röra på sig. Ju yngre barn det är fråga om dess viktigare. Det är också känt, att barn som idrottar och håller sig i god fysisk kondition, ofta klarar sin skolgång bra.  Jag vill fortsätta jobba för att vi får in mera gymnastik igen i våra skolor, speciellt i de lägre klasserna, och på allvar tar oss an uppdraget att skapa en god folkhälsa. Barnens hälsa angår oss alla.

Vi behöver också ett utbildningssystem som sporrar eleven/studeranden till självständigt tänkande och ger möjligheter för nyskapande och nya idéer att växa fram. Jag tror att såväl företagsfostran som utveckling av individens sociala färdigheter behöver få en större plats i vår skolvärld, förutom den fysiska aktiviteten.

Alla våra unga skall beredas en studieplats. Under den här riksdagsperioden har antalet studieplatser på andra stadiet ökat med ca 11 000. Det är bra, men ännu har vi att utveckla

Den sittande regeringen och riksdagen har höjt studiestödet för första gången på tio år. Nästa period kommer SFP att fortsätta jobba för att få de övriga partierna med oss, så att studiestödet också kan bindas till index. Vi borde också slopa inkomstgränserna. Den uppsökande ungdomsverksamheten skall utvecklas så att den gäller hela landet

Anna-Maja Henriksson

SFP