Svar till Frostdahl - Egenföretagarna är värdefulla!

30.03.2011 kl. 14:33
Steven Frostdahl (Sdp) förvånar sig över mina uttalanden om att förbättra situationen för egenföretagarna i Finland och mitt påpekande om att vi måste komma bort från tankesättet att man inte får vara för framgångsrik.

Steven Frostdahl (Sdp) förvånar sig över mina uttalanden om att förbättra situationen för egenföretagarna i Finland och mitt påpekande om att vi måste komma bort från tankesättet att man inte får vara för framgångsrik.

Vi har idag ca 160 000 egenföretagare i vårt land, och de utgör ca 62 procent av samtliga företag i landet. SFP vill fortsätta skapa bättre förutsättningar för egenföretagarna, det gäller t.ex. den sociala tryggheten och attityden till företagandet. Just frågan om attityden är viktig. Man skall få bli uppskattad för att man sysselsätter sig själv och man skall också få vara framgångsrik. Hela samhället vinner på att ha egenföretagare som lyckas! Här upplever jag, att socialdemokraterna inte signalerat tillräckligt tydligt att det är ok att också lyckas, som egenföretagare. Man har istället koncentrerat sig på löntagarperspektivet. Men vi behöver bägge! Det är genom att skapa goda förutsättningar för företagande och entreprenörskap som vi skapar nya arbetsplatser, och möjliggör nya idéer att växa fram.

Under den här regeringsperioden har företagarnas socialskydd förbättrats då det gäller t.ex. arbetslöshetsskyddet för familjemedlemmar i småföretag. Försöket med startpeng för att främja grundandet av nya företag har permanentats 2008, och stöd för anställande av första arbetstagaren har varit på försök i vissa delar av landet. SFP vill nu att det stödet utvidgas att gälla hela landet, och att man tillåter en prövotid på sex månader för den först anställda.

Vad gäller övriga partiers inställning, är jag glad att se att man nu på flere håll börjat tala om att förbättra också egenföretagarnas socialskydd ytterligare. Men det räcker inte med bara prat, utan nu i de kommande regeringsförhandlingarna är det upp till bevis. Jag tror att vi, Steven, i grunden är ense om att våra partier varit med och tillsammans byggt upp mycket av dagens välfärdssamhälle, och självfallet har socialdemokraterna där haft en stor roll, med många år som tidigare statsministerparti bakom sig.

Sedan vet du Steven, att SFP inte vill försämra de fattigastes situation. Det är svagt att påstå något sådant. Däremot vill vi vara ärliga och berätta för väljarna, att det kan vara att vi blir tvungna att höja momsen, för att klara av att balansera upp ekonomin och kunna undvika vidare upplåning. Vi har också varit mycket tydliga med att föra fram, att man i så fall måste kompensera dem som har det allra sämst ställt. Det kan göras genom att sänka beskattningen i de lägsta inkomstklasserna, genom att höja grundavdraget och genom att höja de lägsta pensionerna och inkomstöverföringarna. Socialdemokraternas recept för att klara ekonomin lyser fortfarande med sin frånvaro.

Det skall löna sig att arbeta och det skall vara enkelt att starta upp nya företag. På det sättet skapas nya arbetsplatser och mera skatteintäkter för staten. Det gamla kinesiska ordspråket passar bra in här i SFP:s resonemang: Om man ger en man en fisk , kan han äta sig mätt en dag . Men om man lär honom att fiska, kan han äta sig mätt alla dagar.

Anna-Maja Henriksson

Riksdagsledamot och – kandidat

SFP