Henriksson och kärnkraften

21.03.2011 kl. 14:35
P-H Krokfors frågar i lördagens ÖT (19.3) efter min åsikt i kärnkraftsfrågan. Kort och gott anser jag att vi under nästa regeringsperiod inte skall bevilja några nya tillstånd.
P-H Krokfors frågar i lördagens ÖT (19.3) efter min åsikt i kärnkraftsfrågan. Kort och gott anser jag att vi under nästa regeringsperiod inte skall bevilja några nya tillstånd.

Under den här perioden har riksdagen valt att efter omröstning, ge grönt ljus för två nya reaktorer. Jag har alltid varit mycket skeptisk till kärnkraft, helt enkelt för att slutförvaringsfrågan inte är helt löst och pga av de risker kärnkraften de facto för med sig. Det vi nu fått se hända i Japan är verklighet och visar hur sårbara vi mänskor är när naturkrafterna sätter sig i rörelse. Min tveksamhet till kärnkraften har inte blivit mindre, snarare tvärtom.

Själv röstade jag ändå för det ena tillståndet och mot det andra då riksdagen i somras tog ställning till frågan om två nya tillstånd. Varför ? Jo, för att vi idag är tvungna att importera el från Ryssland för att tillgodose våra behov. Den eget producerade elen i Finland räcker helt enkelt inte till. Det vi idag importerar från Ryssland sägs motsvara ett kärnkraftverk.

Och då det gäller avfallet resonerar jag så att det inte är etiskt mera försvarbart att låta grannlandets kommande generationer ta hand om kärnavfall från den el som vi valt att importera. För mig var den frågeställningen helt avgörande. Jag tycker alltså inte att det är moraliskt mera försvarbart att låta grannen sköta ”vårt” avfall. Jag har också i regel en stark tilltro till den finska ingenjörskonsten och medger att jag hellre väljer ”att flyga Finnair än Aeroflot” – om jag har ett val.

 Inom SFP finns alla variationer, då det gäller förhållningen till kärnkraften. Allt från kategoriska motståndare till varma förespråkare. I denna fråga agerar varje ledamot enligt sin egen övertygelse, också under den kommande riksdagsperioden.

 Anna-Maja HenrikssonSFP