Pressmeddelande: Henriksson, Dags att reformera föräldraledigheten

02.03.2011 kl. 14:47
Det är nu dags att stegvis reformera föräldraledigheten enligt den så kallade 6+6+6-modellen, sa riksdagsledamot och SFP:s viceordförande Anna-Maja Henriksson i Riksdagen då regeringens jämställdhetsredogörelse debatterades på onsdag kväll.
- Det är nu dags att stegvis reformera föräldraledigheten enligt den så kallade 6+6+6-modellen, sa riksdagsledamot och SFP:s viceordförande Anna-Maja Henriksson i Riksdagen då regeringens jämställdhetsredogörelse debatterades på onsdag kväll.

- Det skulle förstärka pappornas roll under barnets första år och för sin del medverka till ökad jämställdhet i arbetslivet, sade Henriksson.

- Modellen skulle innebära sex månader föräldraledigt för mamman, sex månader för pappan och sex månader valbart. Perioderna kunde hållas i den ordning som familjen beslutar. T.ex. så att mamman skulle vara hemma det första året och pappan sedan hålla sin period, om man så önskar, sade Henriksson

Henriksson lyfte också upp frågan om att handlingsprogrammet för att motverka våld mot kvinnor här får tillräckliga budgetmedel

- Enligt internationella normer borde Finland ha 500 skyddshemsplatser, men vi har bara 123. Därför behöver vi flere skyddshemsplatser i Finland, sade Henriksson. Dessa borde också finansieras via statsbudgeten.