Språkfrågorna är inte utrikespolitik!

18.12.2010 kl. 15:25
Det är tuffa tider. Det gäller såväl ekonomin som språkklimatet. När dessutom terrorismen kommit till vårt västra grannland, är det inte underligt att känslan av obehag växer.

Det är tuffa tider. Det gäller såväl ekonomin som språkklimatet. När dessutom terrorismen kommit till vårt västra grannland, är det inte underligt att känslan av obehag växer. Ändå skall vi komma ihåg att vi lever i ett av de absolut bästa länderna i världen, om inte det bästa. Att vi har det väldigt bra sett ur ett globalt perspektiv, och att vi har orsak att slå vakt om allt det goda runt om oss.

Just nu går det ekonomiskt bättre för Finland än för ett år sedan. Arbetslösheten har gått ner och exporten drar igen. Ändå måste staten låna drygt 8 miljarder € nästa år för att få statsfinanserna att gå ihop. Budgetdebatten har också gått het i riksdagen den här veckan, och som alltid skulle det finnas behov av ännu mera satsningar till alla samhällsområden. Vi kan ändå inte skuldsätta oss hur mycket som helst. En sak förefaller ändå uppenbar. Skatterna kommer att höjas efter nästa val, oberoende av regeringssammansättning.

Veckans mest uppseendeväckande utspel skedde ändå inte i plenisalen, utan under statsminister Kiviniemis besök i Ryssland. U nder en presskonferens tillsammans med Rysslands statsminister Putin fick hon frågan om hur hon ställer sig till undervisningen i ryska i finska skolor. Kiviniemi svarade att hon ställer sig positivt till de östfinska kommunernas initiativ, där eleverna föreslås kunna välja ryska istället för den obligatoriska svenskan. Putin höll med Kiviniemi och sa att detta är ett steg i rätt riktning. Jag måste säga att det gick kalla kårar längs min rygg då jag tog del av denna nyhet. Den språkpolitik vi har i Finland är en inrikespolitisk fråga i första hand!

Igen en gång. Vi skall inte sätta språken mot varandra. Man kan läsa ryska i skolorna i östra Finland och också annanstans i Finland utan att för den skull ge avkall på det andra nationalspråket. Tidigare språkundervisning, mera språkbad och satsningar på kommunikativ förmåga behövs. Behovet av en nationell språkstrategi är uppenbar!

Bästa Sydinläsare. Julen står för dörren. Det blir tid att stanna upp, koppla av. Jag önskar er alla en riktigt god och fridfull jul.

Anna-Maja Henriksson

Riksdagsledamot, SFP