Svenska dagen är värd att fira!

05.11.2010 kl. 15:38
På lördag firar vi Svenska dagen. I över hundra år har dagen firats i Finland. Den ursprungliga tanken med Svenska dagen var att alla svenskspråkiga skulle känna samhörighet med varandra och känna sig som finlandssvenskar.
På lördag firar vi Svenska dagen. I över hundra år har dagen firats i Finland. Den ursprungliga tanken med Svenska dagen var att alla svenskspråkiga skulle känna samhörighet med varandra och känna sig som finlandssvenskar. När Svenska dagen ordnades för första gången var den bara tänkt som en engångs företeelse. Men när över 10 000 människor samlades på Senatstorget i Helsingfors för ett fackeltåg och också på andra platser i Finland, så beslöt man att göra Svenska dagen till en årligen återkommande tradition.

Språkklimatet var i början av 1900-talet rätt bistert. Samhället delades upp i fennomaner och svekomaner och därför skapades Svenska dagen som en manifestation för svenskan. Nu har det gått över hundra år och Finland är en självständig republik med två nationalspråk. Den grundläggande tanken om ett land, ett folk men två språk är det samhällskontrakt som man enades om att landet och vår grundlag skulle bygga på.

Än idag kan man se vikten av att fira Svenska dagen. Firandet har bytt skepnad. Nu uppmärksammas det svenska under hela veckan också på många orter i det finska Finland. Arrangör för Svenska Veckan är Folktinget, och Folktinget arrangerar också Svenska Dagens huvudfest, som i år går av stapel i Lovisa. Festen direktsänds också i radio Vega.

Fackeltågen har således bytts ut mot festligheter runt omkring, att bygga broar mellan finskt och svenskt har blivit allt viktigare. Men det är på samma gång omöjligt att inte lägga märke till att språkklimatet har blivit tuffare. Svenskans ställning i Finland ifrågasätts i diverse finska medier och i diskussioner på Internet, och vad värre också inom vissa politiska kretsar. Det är ingen dans på rosor just nu.

Inte minst därför är det viktigt att Svenska dagen firas och uppmärksammas. Vi skall vara stolta över vår finlandssvenskhet och inte sticka under stol med att vi är finländare som har svenska som modersmål. För vi finlandssvenskar är ju inte märkvärdigare än andra, och vi kräver inte mera utan samma rättigheter som majoriteten har. Något som finns inskrivet i vår grundlag och som vi skall slå vakt om. Landets nationalspråk är och skall också i framtiden vara, finska och svenska. Ett Finland med bara ett nationalspråk skulle vara ett betydligt fattigare Finland.

En trevlig Svenska dagen och Alla helgons helg till alla!

Anna-Maja Henriksson

Riksdagsledamot

SFP