Vi behöver ett trovärdigt försvar !

02.10.2010 kl. 15:45
Frågan om hur Finlands försvar skall skötas i framtiden är högaktuell. I veckan kom den av Risto Siilasmaa ledda arbetsgruppen med sitt förslag.


Frågan om hur Finlands försvar skall skötas i framtiden är högaktuell. I veckan kom den av Risto Siilasmaa ledda arbetsgruppen med sitt förslag.

Inte helt oväntat vill gruppen att framtidens försvar också skall vila på den allmänna värnplikten. Något som jag personligen också anser vara det rätta. Varför ? Jo, det finns många argument.

Vi skall i alla sammanhang komma ihåg att vi har det geografiska läge vi har. Det innebär en lång gräns mot stormakten Ryssland, en gräns som samtidigt utgör EU:s yttersta gräns mot öst. Fastän sannolikheten för en väpnad konflikt i dagsläget ter sig ytterst minimal, är det ändå nödvändigt att vårt försvarssystem uppfattas som trovärdigt. Att ersätta den allmänna värnplikten med en till storleken trovärdig yrkesarme´ skulle helt enkelt bli alltför dyrt. En trupp på 60.000 yrkessoldater skulle kosta nästan dubbelt mera än dagens system, och därtill anser expertisen att den styrkan inte skulle räcka till.

Men det finns också andra argument än de rent ekonomiska. Det har betydelse att varje ung gosse i vårt land blir kallad till uppbåd och får möjlighet till den utbildning och den ”livsskola” som försvaret erbjuder. Därmed inte sagt att den utbildningen inte också kan bli bättre och eventuellt förkortas. Efter avslutad skolgång finns det inget annat nät i vårt samhälle som så effektivt klarar av att samla upp en hel årsklass. För någon kan det faktiskt vara en möjlighet att undvika utslagning och utanförskap. Den allmänna värnplikten har därför också en bredare samhällelig funktion, än bara den försvarsmässiga.

Vi borde också skapa en större civilberedskap att hantera oväntade kriser. Inte heller Finland kan känna sig helt säker då det gäller exempelvis terrorattacker eller attacker mot datanät som styr centrala samhällsfunktioner. Också därför tycker jag att det är en god ide´att kalla flickorna till uppbåd. Det skulle betyda att flickorna också skulle ”fångas upp” av samhället, och få samma information om vad försvaret har att erbjuda som pojkarna. Sedan kunde de välja, om de vill avtjäna värnplikten eller inte. Något tvång för kvinnorna skall vi ändå inte gå in för.

Anna-Maja Henriksson

Riksdagsledamot, SFP