Henriksson vill se större närvaro av Lantmäteriverket och Österbottens Tingsrätt i Jakobstad.

05.08.2010 kl. 15:51
Riksdagsledamot och stadsfullmäktiges ordförande i Jakobstad Anna-Maja Henriksson (SFP)vill att den statliga servicens närvaro i Jakobstad utvecklas genom ett samservicekontor.

Nu då det nya polis- och ämbetshuset tas i bruk i slutet av året, finns alla möjligheter att samtidigt förbättra servicen till befolkningen i Jakobstadsregionen. Fastighetsärendena överfördes från början av året från tingsrätten till lantmäteriverket, vilket betyder att Jakobstadsborna liksom den övriga befolkningen i regionen idag får söka sig till lantmäteribyrån i Karleby för att t.ex.få sina lagfarter behandlade, säger Henriksson. Det här kunde rättas till genom att man inrättar ett så kallat samservicekontor i det nya polis- och ämbetshuset, där ansökningarna kunde tas emot. Det finns många fastighetsägare i vår region, såväl lantbrukare, skogsägare och andra markägare och antalet fastighetsärenden i regionen är stort. Det motiverar att öppna ett samservicekontor, där lantmäteriverket är med.

Det skulle också vara naturligt att Österbottens Tingsrätt som kommer att få en ny sessionssal i det nya ämbetshuset, också skulle vara med i samservicen anser Henriksson. På det viset kunde befolkningen i regionen lämna in ansökningsärenden och få ut handlingar på orten, utan att behöva anlita posten eller åka till Vasa. Tingsrättens kansli i Jakobstad stängdes i samband med tingsrättsreformen som trädde i kraft 1.1.2010 , men sessionerna fortsätter i Jakobstad.

Det är inte mer än rimligt att Jakobstadregionen med sina ca 48.500 invånare har tillgång till den här typen av statlig service i sitt regioncentrum Jakobstad, säger Henriksson och påminner om att det i Jakobstad funnits såväl lantmäteribyrå som tingsrätt, men att Jakobstad i de senaste reformerna förlorat servicen till Karleby respektive Vasa. Den utvecklingen kan inte tillåtas fortsätta. Antalet statiga arbetsplatser i Jakobstad ligger i förhållandet till befolkningen redan på en mycket låg nivå, säger Henriksson.

Jag är väldigt glad för att Magistraten i Vasa och dess Jakobstadskontor samt Österbottens Förbund ser positivt på samservicetanken fortsätter Henriksson. Hon hoppas att de ledande tjänstemännen inom Österbottens Tingsrätt och Österbottens Lantmäteribyrå i Vasa och Karleby också skall se möjligheterna som en samservicebyrå i Jakobstad skulle medföra då det gäller att förbättra tillgången till service åt befolkningen.