Dubbelmoral i alkohol- och tobakspolitiken

13.06.2010 kl. 15:55
Att alkoholen är ett folkhälsoproblem i vårt land vet alla. Tobaken likaså. Institutet för Häsa och välfärd beräknar att alkoholen förorsakar en helhetskostnad för vår samhällsekonomi i storleksklass en miljard euro per år.
Det är oerhört mycket pengar. Därtill är de indirekta kostnaderna ännu större. Till dem hör bland annat sjukfrånvaro från arbetet, som leder till sämre produktivitet i arbetslivet.

Kanske har alkoholvanorna i vårt land i någon mån närmat sig de mellaneuropeiska. Att dricka vin till maten är säkert idag betydligt vanligare än för tjugo år sedan, och vi börjar få något av en vinkultur – inget ont i det i sig. För visst kan det vara gott med ett fylligt rödvin till en god biff.  Men problemet är att vi i vårt land samtidigt sitter fast i gamla invanda mönster, som dessvärre ofta går ut på att folk dricker sig ordentligt berusade.

Jag är speciellt bekymrad för de unga. Att det är skadligt för barn och unga att dricka alkohol är allmänt känt. Det är därför vi har åldergränser för när man får köpa öl, vin och sprit. Forskning visar också att riskerna för missbruk i vuxenålder ökar desto tidigare alkoholdebuten sker. Ingen förälder vill ju att ens barn skall bli alkoholist. Därför borde det vara lika naturligt att inte langa alkoholdrycker till minderåriga, som det är att påminna dem om att ta hjälmen på då de kör moped.

Vad gör vi då i vårt goda samhälle för att förebygga missbruk ? Jo, det informeras i skolor och media, det görs drogpolitiska program i kommunerna och inom hälsovården mm. Då det gäller tobaken har social- och hälsovårdsministeriet slagit fast att man siktar på ett tobaksfritt Finland till 2050! En synnerligen ambitiös, ja kanske rent av naiv målsättning – men ändå, man uttrycker en klar vilja att det är såhär vi vill ha det.

När det gäller tobaken är också all reklam förbjuden. Det gäller däremot inte för alkoholprodukter. Det finns begränsningar i hur och när alkoholreklam får visas, men rörelserummet är fortfarande stort.

En arbetsgrupp tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet, som har haft till uppgift att utreda begränsningar för alkoholreklam, gav sitt utlåtande senaste vecka. I arbetsgruppen var en knapp majoritet av medlemmarna av den åsikten att någon skärpt lagstiftning inte behövs. Tilläggas bör att bryggeri-industrin var väl representerad i gruppen. Majoriteten ansåg att man inte genom att förbjuda reklam som skapar sinnebilder (mielikuvamainonta) kommer åt problemet med barn och unga som dricker, eftersom en skärpning i lagen skulle innebära att reklamen då skulle flyttas över till Internet och kabel-tv. En mäkta underlig motivering. Att arbetsgruppens samlingspartistiska ordförande som därtill är statssekreterare på social- och hälsovårdsministeriet inte heller ansåg någon lagändring nödvändig talar för sig själv.

Det finns forskning som visar på att just alkoholdebuten tidigareläggs om barn utsätts för alkoholreklam. Reklamen kommer daglig dags emot oss ute på gator och torg i städerna, man kan helt enkelt inte undgå den. 2009 utsattes 92 % av alla barn och ungdomar för alkoholreklam, trots att man skärpt reglerna för var och när man får göra reklam för alkohol.

Min uppfattning är att vi borde göra allt vi kan för att motverka att barn och unga möts av reklam som idealiserar alkoholen och dess inverkan på människan. Därför hör jag till dem som gärna ser att reklam som baserar sig på föreställningar förbjuds och att alkoholreklamen begränsas till produktuppgiftsreklam.För visst är det så att det stinker dubbelmoral när tobaksreklam är förbjuden i sin helhet men alkoholreklamen får fortsätta flöda.

Anna-Maja Henriksson