Vår sjukförsäkringslag är föråldrad

12.02.2010 kl. 16:07
Förebyggande vård lönar sig alltid. Det sparar kostnader för samhället och minskar framföallt lidande på individnivå. Att det är mycket svårt att mäta i pengar hur värdefull den förebyggande vården är, det vet vi, men samtidigt vet vi också att det handlar om stora summor.
Finland har varit en föregångare då det gäller det allmänna vaccinationsprogrammet och vissa sjukdomar, som t.ex. polio har helt utrotats på grund av att hela befolkningen har blivit vaccinerad. Vi skall också fortsätta satsa på det allmänna vaccinationsprogrammet , som ger gratis vaccin åt befolkningen ! Under den här regeringsperioden har programmet utökats så att också vaccin mot Rotavirus och pneumokockvaccinet, som förebygger öroninflammation hos barn, tagits med.

Utvecklingen inom vaccin går snabbt framåt och det kommer ständigt nya vaccin ut på markanden. Risken är nu den att vi i vårt land inte hinner med då det gäller det allmänna vaccinationsprogrammet. Att ta in nya vaccin i programmet kostar och tar lång tid.

Ett exempel på det här är HPV-vaccinet mot livmoderhalscancer som redan en tid funnits på marknaden, men som inte ännu tagits med i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Det vaccinet är väldigt dyrt 400-500 €, varför man kan utgå från att det är väldigt få som köper vaccinet för att vaccinera sina barn. Vaccinet rekommenderas för flickor från 10-12 år uppåt. Det finns forskning som visar att det lönar sig att ta vaccinet upp till 45 års ålder.

Ett annat vaccin som inte hela befolkningen behöver, men som många på riskområden vill ha, är vaccinet mot fästingburen TBE. På Åland är vaccinet gratis för alla som fyllt 7 år, vilket är mycket bra

Men fästingarna som sprider TBE har också spridigt sig till fastlandet och finns på många håll, bland annat hos oss längs kusten i Österbotten i Larsmo-Öja trakten. Att vaccinera en person kostar ca 90 e.

För tex en familj med 8 personer handlar det om hela 720 €.

 Vad kan vi då göra om vi inte har råd att ta in alla vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet som egentligen borde finnas där ? Det är en fråga som engagerat mig mycket och som vi också diskuterade i riksdagen på ett seminarium som riksdagens kvinnonätverk ordnade i veckan. Jo, vi borde ändra lagen så att det skulle vara möjligt att få Fpa-ersättning för vaccin på samma sätt som för läkemedel. Vår sjukförsäkringslag är i det här hänseendet föråldrad och svarar inte mot ett modernt tankesätt inom vården att preventiv vård med alla mått mätt blir billigare än eftervård.

 Därför har jag gjort en lagmotion i syfte att ändra på sjukförsäkringslagen, så att man kunde få FPA-ersättning för vaccin som inte omfattas av det allmänna vaccinationsprogrammet. Motionen stöddes av hela 103 riksdagsledamöter, men fastnade fast i social- och hälsovårdsutskottet. Det intressanta är nu att motionen fått stöd från ledamöter i samtliga grupper i riksdagen, från en mängd experter, från Läkarförbundet, från Gynekologförbundet och Kvinno-organisationernas centralförbund, men tjänstemän på ministeriet och på Institutet för hälsa- och välfärd motsätter sig en lagändring ! De hävdar att ojämlikheten i samhället ökar ifall man skulle bevilja Fpa-ersättning för vaccin ! Ett argument som enligt min mening inte håller. I Sverige har samma system motiverats med att det ökar jämlikheten ! 

Ta tex HPV vaccinet. Skulle vi nu få en så lycklig situation att vi kunde få in det i det allmänna vaccinationsprogrammet 2011 för alla 12-åringar så vore det inte mera än rimligt att FPA-ersättning kunde ges åt alla som skaffar vaccinet för den som fyllt 13 år.

 Och visst vore det mera jämlikt om familjen i Larsmo kunde få ersättning för fästingvaccinet då man jämför med Ålänningarna som får vaccinet helt kostnadsfritt ! 

Anna-Maja Henriksson