Ökar ojämlikheten ifall FPA skulle ersätta vaccin?

31.10.2009 kl. 15:32
I Finland har vi under årtionden byggt upp ett fint allmänt vaccinationsprogram. Tack vare programmet har sjukdomar som tidigare t.o.m. kostade människoliv utrotats så gott som helt i vårt land. Exemeplvis tuberkolos.
Vaccinationsprogrammets framgång beror långt på att vi lyckats nå nästan alla barn i landet genom det effektiva mödra- och barnrådgivningssystem vi har, samt på att vaccinen som ingår i programmet i sin helhet är gratis. Det senaste vaccinet som intagits i programmet är Rota-virus vaccinet.

Vi lever nu i en tid då människor rör sig mellan olika länder och kontinenter på ett helt annat sätt än tidigare. Också utvecklingen på det medicinska området är snabb och det kommer ut såväl nya medici-ner som vaccin i en takt som är helt annan än för bara några decennier sedan. Vårt sjukförsäkringssy-stem igen har inte till alla delar hunnit med i svängarna. Fortfarande är det så att FPA-ersättning beviljas för mediciner för botande av sjukdom, däremot inte för förebyggande av sjukdom. Det betyder att vi idag har en lagstiftning som inte stöder och sporrar människor att själva skaffa sig sådana vaccin som inte finns med i det allmänna vaccinationsprogrammet. Sådana vaccin är för tillfället bl.a. TBE-vaccin mot den av fästingar spridda allvarliga hjärnsjukdomen liksom också HPV-vaccin som motverkar uppkomsten av livmoderhalscancer, bara för att nämna några.

Det finns alltså en rad vaccin som idag inte ryms med i det allmänna vaccinationsprogrammet p.g.a. kostnadsskäl. Av den här anledningen anser jag att lagen borde ändras, så att det också skulle vara möj-ligt att få FPA-ersättning för vaccin som man själv anser sig behöva och som skulle ha gått igenom samma tillsynskontroll som våra mediciner. Vi borde alltså ha ett både och system. Såväl det allmänna vaccinationsprogrammet som FPA-ersättningssytemet som komplement till detta.

Därför gjorde jag i våras en lagmotion i saken, och fick 104 riksdagsledamöter att stöda mina motion. Men vad hände. Jo, för en dryg vecka sedan fick jag ett brev på mitt bord från social- och hälso-vårdsministeriet. Ministeriet i sin tur hade fått i uppdrag av riksdagens social-och hälsovårdsutskott att ge ett utlåtande med anledning av min motion. Mycket riktigt gav man också utlåtande, men inte ett sådant som jag hoppats. Tvärtom sågade ministeriet tanken på att införa FPA-ersättning för vaccin, dels med hänvisning till att sjukförsäkringslagen bygger på ersättning för att bota sjukdom och dels p.g.a. att de ansåg att ojämlikheten i samhället skulle öka ifall man skulle gå in för det av mig föreslagna systemet!

Jag fortsätter vidhålla min syn, att dagens system är föråldrat och att vi än mera än idag behöver uppmuntra människor till förebyggande åtgärder. Såväl då det gäller hälsa i allmänhet, kost och motion men också då det gäller vaccin. För mig är det solklart att jämlikheten i samhället ökar om flere får råd att skaffa sig t.ex. HPV-vaccinet som kostar runt 400 euro. En stor summa som väldigt få har råd att satsa på sina barn. Och självfallet skall målet vara att alla vaccin som hela befolkningen behöver skall ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. Men det ena utesluter inte det andra. Dags för nytänkande också på minsteriet!

Anna-Maja Henriksson