PRESSMEDDELANDE 28.9.2009

28.09.2009 kl. 15:43

Henriksson vill göra det möjligt att få FPA-ersättning för vaccin samt vill se pengar för utredning av en språkombudsman
Riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP) vill i en budgetmotion att riksdagen i nästa års statsbudget möjliggör FPA-ersättning för vaccin.
– En FPA-ersättning skulle medföra att fler människor kunde skaffa sig skydd mot sjukdomar, såsom t.ex. livmoderhalscancer som HPV-vaccin skyddar mot och TBE som sprids av fästingar, säger Henriksson och påpekar att jämlikheten skulle främjas genom detta.

Henriksson, som också är ordförande för Folktinget, vill se statliga medel för utredning av en språkombudsmannafunktion.
– Finland borde vara föregångare då det gäller att leva upp till de lagar som garanterar landets finska och svenska befolkning service på deras modersmål. Eftersom det brister väsentligt i den språkliga myndighetsservicen idag, behöver vi utreda möjligheterna att inrätta en språkombudsman, konstaterar Henriksson.

Anna-Maja Henriksson och Mats Nylund har även föreslagit 9,5 miljoner euro från nästa års statsbudget för planering och förverkligande av Jakobstads hamnväg. Motionen är också en av fyra av Vasa valkrets rikdagsledamöters gemensamma budgetmotioner.


LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 28.9.2009

Henriksson haluaa rokotteet KELA-korvattaviksi ja esittää varoja kieliasiamiehen tarpeen selvittämiseen

Kansanedustaja Anna-Maja Henriksson (RKP) esittää talousarvioaloitteessaan, että eduskunta ensi vuoden valtion talo-usarviossa mahdollistaa rokotteiden saamisen KELA-korvauksen piiriin.
– KELA korvaus antaisi useammille mahdollisuuden suojautua itse sairauksia vastaan, kuten esimerkiksi kohdunkaulansyöpää vastaan HPV-rokotteella ja punkkien aiheuttamaa TBE:tä vastaan, sanoo Henriksson ja painottaa, että tämä edistäisi myös tasavertaisuutta.

Henriksson, joka toimii myös Folktingetin puheenjohtajana, haluaa valtion varoja kieliasiamiehen viran perustamisen sel-vittämiseen.
– Suomen tulisi olla edelläkävijä niiden lakien noudattamisessa, jotka takaavat maamme suomenkieliselle ja ruotsinkieliselle väestölle palvelut omalla äidinkielellään. Koska tänä päivänä viranomaispalvelussa on todettu kielellisiä puutteita, meidän täytyy selvittää kieliasiamiehen viran perustamisen mahdollisuuksia, toteaa Henriksson.

Anna-Maja Henriksson ja Mats Nylund ovat myös ehdottaneet ensi vuoden talousarvioon 9,5 miljoona euroa Pietarsaaren satamatien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Talousarvioaloite on samalla yksi Vaasa vaalipirin kansanedustajien neljästä yhteisistä talousarvioaloitteista.