PRESSMEDDELANDE 16.9.2009

16.09.2009 kl. 15:48
Henriksson efterlyser krafttag mot ungdomsarbetslösheten och vill utreda språkombudsman
– Nu behöver vi satsningar på de unga och därför är jag mycket nöjd över att regeringen i sitt budgetförslag föreslår konkreta åtgärder för att hindra utslagning bland våra ungdomar. Till exempel de ökade anslagen för uppsökande ungdomsarbete fördubblas nästa år, sade riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP) under riksdagens budgetdebatt. Resultaten har hittills varit goda. Med små medel har man under en relativt kort tid lyckats nå nästan 2000 unga utan sysselsättning och av dem fått in ca 1500 i antingen utbildning eller annan meningsfull sysselsättning, konstaterade Henriksson.
– Ändå är det klart att den kraftigt stigande ungdomsarbetslösheten bekymrar. Vi har inte råd att låta unga utbildade vänja sig vid en tillvaro utan sysselsättning. De behöver få känna sig behövda, komma ut i arbetslivet och delta aktivt i samhällsbygget.
– Därför är regeringens satsningar på ungdomsarbete i budgeten synnerligen välkomna, påpekade Henriksson och efterlyste också ökade praktikplatser inom den statliga sektorn för nyutbildade akademiker.

– Finland borde vara föregångare då det gäller att leva upp till de lagar som skall garantera landets finska och svenska befolkning service på deras modersmål, så är dessvärre inte fallet idag.
– Därför borde vi nu utreda en språkombudsmannafunktion och inta en liten summa pengar för den utredningen i nästa års budget, sade Henriksson.


LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 16.9.2009

Henriksson peräänkuuluttaa voimatoimenpiteitä nuorisotyöttömyyden ehkäisemiseksi ja haluaa selvittää kieliasiamiehen virkaa

– Juuri nyt tarvitaan panostuksia nuoriin ja siksi olen erittäin tyytyväinen siihen, että hallitus talousarvioehdotuksessaan ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuortemme keskuudessa. Esimerkiksi määrärahat etsivään nuorisotyöhön melkein kaksinkertaistuvat ensi vuonna, sanoi kansanedustaja Anna-Maja Henriksson (RKP) eduskunnan talousarviokeskustelussa. Tulokset ovat tähän asti olleet hyviä. Pienillä määrärahoilla on suhteellisen lyhyellä ajanjaksolla pystytty tavoittamaan melkein 2000 nuorta vailla tekemistä ja heistä noin 1500 on saatu joko koulutukseen tai mukaan muuten tarkoitukselliseen työllistymiseen, totesi Henriksson.
– Kuitenkin on selvää, että voimakkaasti lisääntyvä nuorisotyöttömyys huolestuttaa. Meillä ei ole varaa antaa nuorten koulutettujen tottua olemaan vailla työtä. Heidän tulee tuntea itsensä tarpeellisiksi, päästä mukaan työelämään ja osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnan rakentamiseen.
– Tämän vuoksi hallituksen panostukset nuorisotyöhön talousarviossa ovat erityisen tervetulleita, painotti Henriksson ja peräänkuulutti myös lisää harjoittelijapaikkoja valtiosektorilla vastavalmistuneille akateemikoille.

– Suomen tulisi olla edelläkävijä niiden lakien noudattamisessa, jotka takaavat maamme suomenkieliselle ja ruotsinkieliselle väestölle palvelut omalla äidinkielellään, tällä hetkellä näin ei ole.
– Tämän vuoksi meidän tulisi nyt selvittää kieliasiamiehen viran perustamista ja ottaa pieni summa rahaa tämän selvittämiseen ensi vuoden talousarvioon, sanoi Henriksson.